Selasa, 15 September 2009

TAJUK PENTING SPM 2009

Kertas Satu
1. Maksud taubat / Syarat taubat diterima / Hikmah taubat
2. Maksud syirik / Contoh syirik /
3. Maksud kufur / Bahagian kufur / Faktor menyebabkan seseorang itu kufur / Kesan buruk syirik kepada indvidu
4. Maksud munafik / Tanda-tanda munafik
5. Maksud ahli sunnah waljamaah / Prinsip-prinsip akidah ahli sunnah waljamaah /Sumber pegangan ahli sunnah waljamaah
6. Cara meantapkan akidah supaya tidak mudah terpesong
7. Langkah mengatasi ajaran sesat
8. Maksud khawarij / Prisnip khawarij
9. Maksud jual beli / Syarat barangan jual beli yang sah / Jenis jual beli dilarang tetapi sah
10. Bilakah ibadat korban disunatkan melakukannya / Syarat sah korban / Perbezaan korban dengan sembelihan
11. Maksud gadaian / Sebab membatalkan gadaian / Perbezaan gadaian islam dengan bukan islam
12. Tanggungjawab suami / Kesan pengabaian tangunggjwab
13. Hokum perkahwinan menjadi haram bila / Kebaikan perkahwinan dari sudut membendung gejala sosial
14. Jenis-jenis mahar / Syarat sah mahar / Hikmah diwajibkan mahar
15. Menerap sifat benar terhadap guru
16. Akibat membelakangi kempimpinan Khulafa ar-Rashidin / Ciri kepimpinan khulafa’ ar-arshidin
17. Polisi yang dilakukan Khalifah uthman affan
18. Jenis ketenteraan zaman Bani umaiyah / Perbezaan ketenteraan Umaiyah dengan Khulfa’ ar-Rashidin
19. Kraya Imam Ahmad Ibn Hambal/ Latar belakang pendidkan beliau
20. Sifat imam malik yang boleh dicontohi / Penghormatan imam malik terhadap hadis Rasulullah
21. Sebab abu nukman bin Thabit dikenali sebagai abu hanifah / Sumbangan abu hanifah
22. Hukum menziarahi dan menjaga orang sakit / Hujjah bahawa orang sakit perlu dijaga
23. Larangan berhias diri selain membuat tatu dibadan / Hikmah menitib berat berhias diri
24. Erti rekreasi / Ciri tempat rekreasi yang baik / Hikmah beradab ditempat rekreasi
25. Faktor perkembangan sains dan teknologi zaman Abbasiah / Kesan penemuan sains dan teknologi zaman tersebut
26. Tindakan anda menyebarkan dakwah islam dalam kalangan masayarakat sekolah
27. Faktor mendorong penyebara islam zaman abbasiyah / Kesan positif penyebaran tersebut
28. Pernana baitul mal zaman abbsiah / Kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat
29. Maksud islam gerakan Syed Jamaluddin / Keperluan idea islah
30. Sumbangan hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran
31. Nama hasil penemuan ibnu sina dalam bidang farmasi / Contoh kegigihan beliau dalam mencarai ilmu
32. Tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat /Ciri pemimpin yang dapat memenuhi aspirasi rakyat
33. Adab ketika menziarahi jenazah / Perkara yang dularang ketika menziarahi jenazah
34. Jenis sedekah yang dianjurkan oleh Islam / Kelebihan memberi sedekah
Kertas Dua
1. Ayat kefahaman
a. Surah al-An’am : Ayat 70 / ayat 125 / ayat 162 -165 / ayat 6/ ayat 50
b. Luqman ayat 17
c. At-Taubah ayat 128-129/ ayat 6/
d. Al-Hasyr ayat 21
e. Al-Sajadah ayat 15
f. Al-Mukminun ayat 2-4
g. An-Nur ayat 30-31
2. Lengkapkan ayat
a. Luqman ayat 15/ ayat 16
b. Al-Mukiminu ayat 5-8
3. Susunkan ayat
a. Luqman ayat 13
b. Al-Mukminun ayat 1-4
c. Al-Hasyr ayat 23
4. Hadis:
a. Makanan yang baik
b. Perpaduan Teras Kemajuan
c. Kehidupan di Dunia Ibarat seorang perantau
d. Orang mukmin kekasih Allah