Sabtu, 10 Oktober 2009

Terkini Tajuk Fokus Ulangkaji SPM P.Islam

Tajuk Fokus Kecemerlangan :Kertas Dua Pendidikan islam SPM
AQIDAH TERAS KEHIDUPAN
SURAH AL-AN’AM AYAT 161 - 165
Ayat di atas sunat dibaca dalam solat sebagai menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT.
(i) Jelaskan dua matlamat hidup seorang muslim beribadah kepada Allah SWT
(ii) Jelaskan dua tanggungjawab utama seorang mukmin
(iii)Terangkan tiga kebaikan menghayati ikrar di dalam ayat 162 bagi melahirkan
umat Islam yang cemerlang.
(iv) Apakah maksud syirik
(v) Nyatakan bahagian syirik beserta contoh.
(vi) Jelaskan dua akibat ke atas masyarakat yang mengamalkan perbuatan tersebut
(vii) Jelaskan maksud istilah berikut:
- Hidayah
- Musyrikin
(viii) Jelaskan tiga bukti menunjukkan agama Islam adalah agama yang lurus.
(ix)Terangkan tiga hujah untuk membuktikan Islam agama yang unggul
(x)Jelaskan maksud ungkapan “ Islam agama yang lurus”

Tambahan:
(i) Apakah yang anda faham tentang maksud ayat di atas. (SPM 2007)
(ii) senaraikan empat tugas manusia sebagai hamba Allah di mukabumi ini.
(iii) Jelaskan hikmah Allah SWT menjadikan manusia berbeza taraf dan kedudukan

Jumaat, 9 Oktober 2009

Terkini Tajuk Fokus Ulangkaji SPM PIslam

Tajuk Fokus Kecemerlangan :Kertas Satu Pendidikan islam SPM 2009

1. Perbuatan Sihir:
a. Dua contoh amalan sihir:
b. Dua punca berlaku sihir
c. Dua cara mengelak diri dari amalan sihir
2. Harta ana yatim
a. Maksud anak yatim:
b. Dua sebab Islam melarang memakan harta anak yatim
c. Dua akibat mengabaikan tanggungjawab
3. Ahli Sunnah Wal Jamaah
a. Tokoh yang memasyhurkan aliran Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah :
b. Prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah
4. Zina
a. maksud zina
b. Dua faktor berlakunya zina, liwat dan musahaqah ialah
c. Dua usaha remaja menghindari perbuatan zina
5. Khurafat
a. Pengertian
b. Dua langkah mengatasi perbuatan tersebut dalam kehidupan remaja
6. Khawarij
a. Maksud kumpulan Khawarij ialah :
7. Mengumpat
a. Dua sebab seseorang itu mengumpat;
b. Dua akibat mengumpat terhadap orang yang diumpat
c. Dua cara mengatasi perbuatan mengumpat daripada berterusan:
8. Nifak
a. Pengertian Nifak:
b. Kesan ke atas anak yang suka berbohong kepada kedua ibu bapanya
9. Ajaran Sesat
a. Dua ciri kesesatan ajaran Qadiani :
b. Cara menghindari ajaran tersebut:


1. Semebelihan
a. Dua syaratsah binatang sembelihan
b. Dua hikmah sembelihan:
2. Nusyuz
a. Dua contoh perbuatan isteri yang nusyuz :
b. Dua akibat isteri nusyuz terhadap suami:
3. Dua implikasi lian terhadap suami isteri :


4. Hukum & alasan
a. Shamsul menyamakan tubuh badan isteri dengan kakaknya sendiri:
b. Johan menyewakan peralatan membuat kuih yang telah rosak

5. Hutang
a. Hukum membayar hutang:
b. Perbezaan hutang dan riba :
6. Khuluk
a. Pengertian Khuluk:
b. Dua hikmah Khuluk:
c. Beza antara Khuluk dan Fasakh:
7. Hukum & alasan
a. Encik Dahlan membeli perabot di kedai seorang peniaga bukan Islam dengan
menyebut akad jualbeli.
b. Ahmad telah mewakilkan ayahnya untuk menerima akad nikahnya kerana
beliau sedang belajar di Mesir.
8. Sayarat mampu
a. Dua syarat berkemampuan mengerjakan haji
b. Dua perkara larangan ihram haji khusus kepada jemaah perempuan
c. Kepentingan perkara wajib haji dalam ibadat haji:.
9. Mahar
a. Hukum pemberian mahar
b. Dua syarat mahar :
c. Dua hikmah disyariatkan mahar dalam Islam
10. Hukum & alasan
a. Pak Abu memberi sebahagian daging korban kepada Ah Kau
b. Puan Salmah dirujuk semula selepas diceraikan 2 bulan secara fasakh


11. Dasar Khulafa ar-Rashidin
a. Dua pembaharuan daripada dasar pentadbiran khulafa’ Al-Rasyidin:
b. Dua kesan positif dari segi kepimpinan:
c. Dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafak Al-Rasyidin

12. Imam Bukhari
a. Dua syarat yang ditetapkan oleh Imam al-Bukhari ialah
b. Dua pengajaran dari kegigihan Imam al-Bukhari yang boleh anda contohi ialah:
13. Ilmu Pengetahuan zaman Abbasiayh
a. Dua faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kerajaan Abbasiah:
b. Dua peranan Baitul Hikmah di Baghdad:
14. Ibnu Sina
a. Karya Ibnu Sina :
b. Dua bukti kecemerlangan beliau dalam bidang perubatan;
15. Othman b Affan
a. Dua polisi Khalifah Othman bin Affan r.a
16. Imam Malik
a. Dua bukti yang menunjukkan Imam Malik r.h sangat memuliakan Rasulullah SAW
b. Dua sifat ketegasan Imam Malik r.h yang dapat anda contohi
17. Ketenteraan zaman Abbasiah
a. Faktor kejayaan ketenteraan Islam pada zaman Abbasiyah
b. Dua peralatan ketenteraan yang canggih pada masa tersebut
18. Hamka
a. Dua jawatan yang pernah HAMKA sandang.
b. Bukti kegigihan HAMKA dalam mengembangkan dakwah di Nusantara
c. Dua sumbangan Hamka dalam bidang agama :
19. Dua tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengukuhkan pemerintahannya
20. Dua sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah :
21. Dua sumbangan Imam Abu Hanifah r.h terhadap tamadun Islam:
22. Kejatuhan abbasiah
a. Dua faktor kemerosoton kerajaan Abbasiyah:
b. Dua iktibar kemerosotan kerajaan Abbasiah :
23. Metodologi islah Sheikh Muhammad Abduh:
24. Adab Menziarahi Orang sakit
a. Dua adab menjaga orang sakit dari aspek emosi :
b. keperluan bertutur lemah lembut semasa menjaga orang sakit:
c. Dua pengajaran yang diperolehi apabila menjaga orang sakit
25. Sedekah
a. Dua contoh sedekah:
b. Dua kelebihan memberi sedekah:
c. Perbezaan antara sedekah dan hadiah
26. Jenazah
a. Dua kelebihan menziarahi jenazah.
b. Dua perbuatan yang dilarang semasa menziarahi jenazah.
c. Perbezaan cara menziarahi jenazah muslim dan bukan muslim.
27. Jual beli
a. Dua adab berjual beli
b. Akibat seorang peniaga yang tidak mengamalkan adab semasa berjual-beli
c. Dua usaha untuk mendapat keberkatan dalam perniagaan:
28. Adab Terhadap pemimpin
a. Dua ciri pemimpin yang baik menurut Islam:
b. Implikasi rakyat tidak mentaati pemimpin yang baik:
c. Dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat:
29. Musafir
a. Musafir menjadi sunat dan menjadi haram bila??
b. Dua adab sebelum musafir ialah:

Ahad, 4 Oktober 2009

Periksa PMR 2009

Minggu depan para pelajar tingkatan 3 akan menduduki PMR.

Pada minggu ini banyak sekolah sedikit sibuk dengan majlis solat hajat dan majlis restu.

Kelas tambahan juga diadakan sebagai sentuhan terakhir sebelum pelajar memasuki dewan peperiksaan.

Tiada yang lebih gembira bagi seorang cikgu selain melihat kejayaan anak didiknya.

Berjaya dalam akademik dan juga berjaya menjadi "manusia".

All the best kepada semua pelajar yang akan menduduki PMR dan sebagai guru restulah apa yang telah diberikan kepada pelajar.

Sama2lah kita mendoakan yang terbaik kepada mereka2 ini.

Tidak semua yang jahat itu tidak akan menjadi baik dan tidak semua yang baik itu tidak akan menjadi jahat.

Hidayah itu hak Allah, tugas kita hanyalah berikan yang terbaik kepada mereka dan menunaikan hak2 mereka yang diamanahkan kepada kita.
Read more...

Selasa, 15 September 2009

TAJUK PENTING SPM 2009

Kertas Satu
1. Maksud taubat / Syarat taubat diterima / Hikmah taubat
2. Maksud syirik / Contoh syirik /
3. Maksud kufur / Bahagian kufur / Faktor menyebabkan seseorang itu kufur / Kesan buruk syirik kepada indvidu
4. Maksud munafik / Tanda-tanda munafik
5. Maksud ahli sunnah waljamaah / Prinsip-prinsip akidah ahli sunnah waljamaah /Sumber pegangan ahli sunnah waljamaah
6. Cara meantapkan akidah supaya tidak mudah terpesong
7. Langkah mengatasi ajaran sesat
8. Maksud khawarij / Prisnip khawarij
9. Maksud jual beli / Syarat barangan jual beli yang sah / Jenis jual beli dilarang tetapi sah
10. Bilakah ibadat korban disunatkan melakukannya / Syarat sah korban / Perbezaan korban dengan sembelihan
11. Maksud gadaian / Sebab membatalkan gadaian / Perbezaan gadaian islam dengan bukan islam
12. Tanggungjawab suami / Kesan pengabaian tangunggjwab
13. Hokum perkahwinan menjadi haram bila / Kebaikan perkahwinan dari sudut membendung gejala sosial
14. Jenis-jenis mahar / Syarat sah mahar / Hikmah diwajibkan mahar
15. Menerap sifat benar terhadap guru
16. Akibat membelakangi kempimpinan Khulafa ar-Rashidin / Ciri kepimpinan khulafa’ ar-arshidin
17. Polisi yang dilakukan Khalifah uthman affan
18. Jenis ketenteraan zaman Bani umaiyah / Perbezaan ketenteraan Umaiyah dengan Khulfa’ ar-Rashidin
19. Kraya Imam Ahmad Ibn Hambal/ Latar belakang pendidkan beliau
20. Sifat imam malik yang boleh dicontohi / Penghormatan imam malik terhadap hadis Rasulullah
21. Sebab abu nukman bin Thabit dikenali sebagai abu hanifah / Sumbangan abu hanifah
22. Hukum menziarahi dan menjaga orang sakit / Hujjah bahawa orang sakit perlu dijaga
23. Larangan berhias diri selain membuat tatu dibadan / Hikmah menitib berat berhias diri
24. Erti rekreasi / Ciri tempat rekreasi yang baik / Hikmah beradab ditempat rekreasi
25. Faktor perkembangan sains dan teknologi zaman Abbasiah / Kesan penemuan sains dan teknologi zaman tersebut
26. Tindakan anda menyebarkan dakwah islam dalam kalangan masayarakat sekolah
27. Faktor mendorong penyebara islam zaman abbasiyah / Kesan positif penyebaran tersebut
28. Pernana baitul mal zaman abbsiah / Kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat
29. Maksud islam gerakan Syed Jamaluddin / Keperluan idea islah
30. Sumbangan hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran
31. Nama hasil penemuan ibnu sina dalam bidang farmasi / Contoh kegigihan beliau dalam mencarai ilmu
32. Tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat /Ciri pemimpin yang dapat memenuhi aspirasi rakyat
33. Adab ketika menziarahi jenazah / Perkara yang dularang ketika menziarahi jenazah
34. Jenis sedekah yang dianjurkan oleh Islam / Kelebihan memberi sedekah
Kertas Dua
1. Ayat kefahaman
a. Surah al-An’am : Ayat 70 / ayat 125 / ayat 162 -165 / ayat 6/ ayat 50
b. Luqman ayat 17
c. At-Taubah ayat 128-129/ ayat 6/
d. Al-Hasyr ayat 21
e. Al-Sajadah ayat 15
f. Al-Mukminun ayat 2-4
g. An-Nur ayat 30-31
2. Lengkapkan ayat
a. Luqman ayat 15/ ayat 16
b. Al-Mukiminu ayat 5-8
3. Susunkan ayat
a. Luqman ayat 13
b. Al-Mukminun ayat 1-4
c. Al-Hasyr ayat 23
4. Hadis:
a. Makanan yang baik
b. Perpaduan Teras Kemajuan
c. Kehidupan di Dunia Ibarat seorang perantau
d. Orang mukmin kekasih Allah

Selasa, 1 September 2009

Hikmat Sembunyi 5 Masa

Antara hikmat di mana Allah merahsiakan beberapa urusan agama kerana ada kebaikan dan kepentingan disebaliknya iaitu :

1. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar dalam suatu malam daripada Ramadhan supaaya kita sentiasa menghidupkan malam-malam itu dengan amal ibadat tanpa mengkhususkan suatu malam tertentu sahaja

2. Allah menyembunyikan saat dimakbulkan doa pada hari Jumaat agar kita sentiasa berdoa sepanjang harinya

3. Allah menyembunyikan amalan maksiat yang paling dikutuk atau dibenciNya bagi memastikan kita sentiasa menghindari segala maksiat

4. Allah menyembunyikan waktu berlakunya qiamat supaya kita sentiasa beringat, berhati-hati dan beriman serta bertaqwa dan beramal soleh sepanjang masa

5. Allah menyembunyikan ajal manusia iaitu masa mati supaya kita sentiasa beramal ibadat dan mentaati Allah sepanjang waktu

Kelebihan Hayati Al-Quran

Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar dan utama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad s.a.w bermula pada bulan Ramadhan Mubarak. Ia merupakan petunjuk yang paling baik untuk umat manusia sehingga hari qiamat dalam mencari keredhaan Allah seterusnya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Di antara kelebihan membaca serta menghayati segala isi al-Quran dapat dilihat melalui beberapa petikan hadis nabi s.a.w sebagai pedoman kepada kita semua.

1. Sabda nabi s.a.w yang bermaksud : Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajarnya
- muttafaqqun ‘alaihi

2. Sabda nabi s.a.w yang bermaksud : Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah (al-Quran) maka baginya(pembaca) dengannya (al-Quran) pahala dan pahala digandakan sepuluh sebagaimananya. Aku tidak kata bahawa alif laam miim itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf
- diriwayat oleh Tarmizi dan ia merupakan hadis hasan sohih

3.Sabda nabi s.a.w yang bermaksud : Orang yang membaca al-quran dan dia mahir dengannya bersama malaikat yang mulia dan orang yang taat. Sesiapa yang membaca al-Quran sedangkan dia tersekat-sekat padanya dan dia begitu susah atasnya maka baginya 2 pahala (pahala membaca dan pahala kesusahan).
- Sohih Bukhari dan muslim

4.Abi Umamah al-Bahili telah berkata bahawa dia mendengar sabda nabi s.a.w yang bermaksud : Kamu hendaklah membaca al-Quran maka sesungguhnya ia akan datang pada hari qiamat sebagai syafaat bagi ahli-ahlinya
- Riwayat Muslim

5. Sabda nabi s.a.w yang bermaksud : Sesungguhnya sesiapa yang tidak terdapat pada kerongkongnya sesuatu daripada al-Quran(tidak membaca) maka ia seperti rumah yang usang
- Riwayat Tarmizi

6. Dalam satu hadis Qudsi di mana sabda nabi s.a.w yang bermaksud : Allah telah berfirman yang bermaksud : Sesiapa yang sentiasa sibuk dengan al-Quran dan zikir mengingatiKu daripada meminta-minta kepadaKu maka Aku akan anugerahkan perkara yang lebih baik daripada Aku anugerahkan kepada mereka yang sentiasa memohon kepadaKu itu. Dan kelebihan Kalam Allah di atas segala kalam yang lain seperti lebihnya Allah di atas segala makhlukNya
- Riwayat Tarmizi dan hadis hasan sohih

7. Sabda nabi s.a.w yang bermaksud : Tiada suatu kaum yang berhimpun di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah (masjid) membaca kitab Allah (al-Quran) dan tadarrus antara mereka melainkan akan diturunkan ketenangan ke atas mereka, disirami ke atas mereka rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan Allah menyebut-nyebut mereka pada sesiapa di sisinya
- Riwayat Muslim

8. Daripada Daripada ‘Uqbah bin ‘Amir telah berkata : Telah keluar Rasulullah s.a.w menemui kami di Suffah maka sabdanya : Siapakah di kalangan kamu yang suka keluar ke Buthan dan ‘Aqiq (nama 2 tempat di Madinah) di mana dia akan membawa pulang darinya 2 ekor unta yang sihat lagi gemuk tanpa berbuat dosa dan tidak pula memutuskan tali persaudaraan ? Maka kami menjawab : Wahai Rasulullah! Kami semua menyukai perkara itu. Sabdanya : Mengapakah seseorang daripadamu tidak keluar ke masjid untuk belajar atau membaca 2 ayat daripada kitab Allah (al-Quran) maka ia lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk, tiga ekor, empat ekor di mana lebih baik baginya daripada empat dan daripada semua bilangan unta
- Riwayat Muslim

Rujukan
1. Bassam Abdul Wahab,At-Tibyan fi Adab Hamlah al-Quran li Imam Nawawi, Darul Basyair, cet. kedua 1996

Doa Bertemu Lailatul Qadar

اَللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنَّا
Ya Allah! Sesungguhnya Engkau Tuhan Yang Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau suka pada kemaafan maka maafkanlah kami

Ahad, 16 Ogos 2009

10 Gambaran Perempuan Dalam Neraka

1. Perempuan digantung rambutnya, otak kepalanya menggelegak kerana tidak menutup rambut daripada bukan mahramnya.

2. Perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dicurah ke dalam halkumnya (tengkok) kerana menggunakan lidahnya untuk memaki dan menyakiti hati suaminya

3. Perempuan yang digantung susunya adalah perempuan yang menyusukan anak orang lain tanpa izin suaminya

4. Perempuan kedua-dua kakinya tergantung itu ialah perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya

5. Perempuan tidak mahu mandi daripada suci haid dan nifas ialah perempuan yang memakan badannya sendiri, juga kerana ia berhias untuk lelaki bukan suaminya dan suka mengumpat orang

6. Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka kerana dia memperkenalkan dirinya kepada orang asing (halal nikah), bersolek dan berhias supaya kecantikannya dilihat lelaki lain

7. Perempuan diikat kedua kakinya dan tangannya ke atas ubun-ubunnya, disuakan ular dan kala kepadanya kerana dia boleh sembahyang tetapi tidak mengerjakannya dan tidak mandi janabah

8. Perempuan kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar ialah ahli pengumpat dan pendusta

9. Perempuan rupanya seperti anjing ialah perempuan yang suka membuat fitnah dan membenci suaminya

10. Perempuan menyakit hati suami dengan lidahnya pada hari kiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat di belakang tengkoknya

Umat Islam umat terbaik

SHEIKH Muhammad Abu Zahrah berkata: Selepas Allah menceritakan dalam ayat-ayat terdahulu berkenaan kelebihan orang yang beriman daripada yang lain kerana mereka mengambil hukum Islam, mengambil hidayah daripadanya,

membentuk jemaah yang utama lagi mulia, yang beriman dengan Allah melakukan amal makruf nahi munkar dan begitu juga saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran.

Kemudian Allah menceritakan pula golongan ahli kitab yang memusuhi orang Islam.

Ayat ke-111

Firman Allah SWT yang bermaksud: Mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) tidak sekali-kali akan membahayakan kamu, kecuali menyakiti (perasaan kamu dengan ejekan dan tuduhan yang tidak berasas). Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berpaling lari membelakangkan kamu (kalah dengan sehina-hinanya), sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan.

Sebab Nuzul

Ayat ini diturunkan kerana ketua-ketua orang Yahudi di Madinah telah mengganggu dan menyakiti orang-orang yang masuk Islam dari golongan mereka seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Oleh yang demikian Allah SWT menurunkan ayat ini.

Iktibar dan fiqh ayat

i. Ibn Kathir berkata: “Allah mengkhabarkan kepada hamba-nya yang beriman berita gembira tentang kemenangan mereka terhadap ahli kitab dan golongan kafir”.

ii. Al-Alusi berkata: “Ayat ini menjadi dalil yang nyata berkenaan dengan kenabian Muhammad SAW kerana perkhabaran yang ghaib telah mengesahkan realiti yang sebenar.

iii. Al-Hassan berkata: “Dakwaan mereka adalah pendustaan terhadap Allah”.

Ringkasnya, mereka ini tidak lagi memiliki harga diri dan rasa kebesaran kerana kekuasaan dan kerajaan telah hilang daripada diri mereka.

Sesungguhnya rasa kebesaran itu hanya dapat kembali semula kepada mereka dengan bantuan orang luar serta melalui dua bentuk perjanjian, iaitu perjanjian yang telah ditetapkan Allah SWT dan perjanjian yang berlaku di kalangan manusia.

iv. Muhammad Quraish Shihab berkata: “Kata yadhurrikum diambil dari kata dharar, yang difahami oleh ulama dalam erti menyakitkan badan, sedang kata adza difahami dalam erti gangguan yang menyentuh perasaan yang amat terkesan dalam jiwanya.

Sebab itu terjemahan di atas menggunakan kata tetapi gangguan-gangguan saja. Ada juga yang memahami kata adza sebagai mudarat sehingga mereka menterjemahkannya: Sekali-kali mereka tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, kecuali mudarat yang bersifat cemuhan sahaja.

v. Hamka berkata: “Orang yang beriman bersedia mati syahid dalam imannya. Si fasiq hanya mencintai hidup.

Oleh sebab itu peringatan yang dikemukakan Tuhan di dalam ayat ini untuk kita jadikan pedoman mengukuhkan semangat Islam dengan terus berdakwah, berani menegakkan kebenaran dan berjihad di jalan Allah SWT.

Dalam ayat ini ada tiga kegembiraan daripada perkhabaran yang ghaib iaitu:

i. Gangguan musuh-musuh Islam tidak akan menjejaskan umat Islam.

ii. Jika mereka menentang umat Islam di medan pertempuran mereka akan undur kerana kekalahan yang dialami sangat teruk.

iii. Mereka tidak mendapat pertolongan.

Ketiga-tiga kegembiraan ini benar-benar telah berlaku. Benarlah janji-janji Allah SWT dan akhirnya orang-orang Islam akan memelihara agamanya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.

Ayat ke-112

Firman Allah SWT yang bermaksud: Mereka ditimpakan kehinaan (dari segala jurusan) di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah, dan mereka ditimpakan kemiskinan (dari segala jurusan). Yang demikian itu, disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah (perintah-perintah-Nya), dan mereka membunuh Nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa mencerobohi (hukum-hukum Allah).

Iktibar dan fiqh ayat

i. Ibn Jauzi berkata: “Maksud tali di sini ialah perjanjian. Inilah pendapat Ibn Abbas, Ata’, al-Dhahaq, al-Qatadah, al-Suddi dan Ibn Zaid.

ii. Sheikh Muhammad Abu Zahrah berkata: “Allah sifatkan orang yang beriman dengan tiga sifat iaitu:

* Bersyukur kerana syukur itu pertama ketaatan.

* Sabar kerana iman hasil yang pertama dari syukur membawa menahan pencegahan daripada mengikut hawa nafsu.

* Reda.

Mereka (bangsa Yahudi) tetap berada dalam suasana yang bercerai-berai di mana-mana penjuru dunia mereka berada dan dianggap golongan minoriti, memencil dari penguasaan teknik berperang, menjauhkan diri daripada kegiatan bertani.

Ini kerana mereka sibuk memusatkan perhatian kepada manipulasi kekayaan dengan cara yang paling mudah dan pengembangan keuntungan yang paling besar, dan dengan risiko yang paling kecil, iaitu melalui amalan riba.

Allah SWT telah menyebutkan punca mereka melakukan perbuatan yang seperti itu menerusi firman Allah SWT.

iii. Muhammad Quraish Shihab berkata: “Kata habl atau tali dalam ayat ini diulang dua kali dan keduanya dijelaskan dari siapa.

“Yang pertama dari Allah SWT dan kedua dari manusia. Pengulangan kata yang sama dengan bentuk definisi yang sama mengisyaratkan bahawa ia adalah berbeza di antara satu sama lain. Tali yang dihulur oleh Allah SWT adalah tali agama.

“Jika berpegang teguh dengannya mereka tidak akan terkena balasan yang disebut di atas. Atas dasar itu, mufasir memahami kehinaan dan kerendahan yang mereka alami adalah dalam pandangan hukum agama, bukan sekadar berita yang mereka alami itu adalah kenyataan hidup berdasarkan qada dan qadar ilahi.

iv. Hamka berkata: “Dari ayat ini kita mendapat ilmu tentang kenaikan dan keruntuhan suatu kaum, golongan atau bangsa. Allah SWT menjamin umat Nabi Muhammad SAW menjadi khaira ummatin (umat terbaik)”.

v. Al-Sonhadji berkata: “Kehinaan di sini dimaknakan oleh para ahli tafsir (mufasirin) dengan bermacam-macam iaitu: pembunuhan, perhambaan, penawanan dan pembayaran jizyah”.

Ayat ini menjelaskan bahawa penghinaan tersebut tidak akan lenyap selagi mereka belum berpegang dengan tali Allah SWT iaitu janji-Nya yang juga janji mereka dahulu dengan Allah untuk memeluk Islam dan berpegang dengan tali perdamaian iaitu menjadi Ahli Zimmah (orang yang dilindungi dengan pembayaran jizyah ).

Semoga kita menjadi hamba Allah yang sentiasa berqiamullail dan membaca al-Quran seterusnya mengamali dalam kehidupan.

Rahsia Solat di Awal Waktu

Setiap peralihan waktu solat sebenarnya menunjukkan perubahan tenaga alam ini yang boleh diukur dan dicerap melalui perubahan warna alam. Fenomena perubahan warna alam adalah sesuatu yang tidak asing bagi mereka yang terlibat dalam bidang fotografi.

Pada Waktu Subuh alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersamaan dengan frekuensi tiroid yang mempengaruhi sistem metabolisma tubuh. Jadi warna biru muda atau waktu Subuh mempunyai rahsia berkaitan dengan penawar/rezeki dan komunikasi. Mereka yang kerap tertinggal waktu Subuhnya ataupun terlewat secara berulang-ulang kali, lama kelamaan akan menghadapi masalah komunikasi dan rezeki.

Ini kerana tenaga alam iaitu biru muda tidak dapat diserap oleh tiroid yang mesti berlaku dalam keadaan roh dan jasad bercantum (keserentakan ruang dan masa) – dalam erti kata lain jaga daripada tidur. Disini juga dapat kita cungkil akan rahsia diperintahkan solat diawal waktu.

Bermulanya saja azan Subuh, tenaga alam pada waktu itu berada pada tahap optimum. Tenaga inilah yang akan diserap oleh tubuh melalui konsep resonan pada waktu rukuk dan sujud. Jadi mereka yang terlewat Subuhnya sebenar sudah mendapat tenaga yang tidak optimum lagi.

Waktu Zuhur
Warna alam seterusnya berubah ke warna hijau (isyraq & dhuha) dan kemudian warna kuning menandakan masuknya waktu Zohor. Spektrum warna pada waktu ini bersamaan dengan frekuensi perut dan hati yang berkaitan dengan sistem penghadaman. Warna kuning ini mempunyai rahsia yang berkaitan dengan keceriaan. Jadi mereka yang selalu ketinggalan atau terlewat Zuhurnya berulang-ulang kali dalam hidupnya akan menghadapi masalah di perut dan hilang sifat cerianya. Orang yang tengah sakit perut ceria tak ?

Waktu Asar
Kemudian warna alam akan berubah kepada warna oren, iaitu masuknya waktu Asar di mana spektrum warna pada waktu ini bersamaan dengan frekuensi prostat, uterus, ovari dan testis yang merangkumi sistem reproduktif. Rahsia warna oren ialah kreativiti. Orang yang kerap tertinggal Asar akan hilang daya kreativitinya dan lebih malang lagi kalau di waktu Asar ni jasad dan roh seseorang ini terpisah (tidur la tu .). Dan jangan lupa, tenaga pada waktu Asar ni amat diperlukan oleh organ-organ reproduktif kita.Semuanya dicipta untuk menyerap tenaga-tenaga alam ke sistem tubuh.

Kita sebagai umat Islam sepatutnya bersyukur kerana telah di’kurniakan’ syariat solat oleh Allah s.w.t tanpa perlu kita memikirkan bagaimana hendak menyerap tenaga alam ini. Hakikat ini seharusnya menginsafkan kita bahawa Allah s.w.t mewajibkan solat ke atas hambanya atas sifat pengasih dan penyayang-Nya sebagai pencipta kerana Dia tahu hamba-Nya ini amat-amat memerlukannya. Adalah amat malang sekali bagi kumpulan manusia yang amat cuai dalam menjaga solatnya tapi amat berdisiplin dalam menghadiri kelas taichinya .


Waktu Maghrib
Menjelang waktu Maghrib, alam berubah ke warna merah dan di waktu ini kita kerap dinasihatkan oleh orang-orang tua agar tidak berada di luar rumah. Ini kerana spektrum warna pada waktu ini menghampiri frekuensi jin dan iblis (infra-red) dan ini bermakna jin dan iblis pada waktu ini amat bertenaga kerana mereka resonan dengan alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan juga seelok-eloknya berhenti dahulu pada waktu ini (solat Maghrib dulu la .) kerana banyak interferens (pembelauan) berlaku pada waktu ini yang boleh mengelirukan mata kita. Rahsia waktu Maghrib atau warna merah ialah keyakinan, pada frekuensi otot, saraf dan tulang.

Waktu Isyak
Apabila masuk waktu Isyak, alam berubah ke warna Indigo dan seterusnya memasuki fasa Kegelapan. Waktu Isyak ini menyimpan rahsia ketenteraman dan kedamaian di mana frekuensinya bersamaan dengan sistem kawalan otak. Mereka yang kerap ketinggalan Isyaknya akan selalu berada dalam kegelisahan. Alam sekarang berada dalam Kegelapan dan sebetulnya, inilah waktu tidur dalam Islam. Tidur pada waktu ini dipanggil tidur delta dimana keseluruhan sistem tubuh berada dalam kerehatan.

Selepas tengah malam, alam mula bersinar kembali dengan warna putih, merah jambu dan seterusnya ungu di mana ianya bersamaan dengan frekuensi kelenjar pineal, pituitari, talamus dan hipotalamus. Tubuh sepatutnya bangkit kembali pada waktu ini dan dalam Islam waktu ini dipanggil Qiamullail.

Begitulah secara ringkas perkaitan waktu solat dengan warna alam. Manusia kini sememangnya telah sedar akan kepentingan tenaga alam ini dan inilah faktor adanya bermacam-macam kaedah meditasi yang dicipta seperti taichi, qi-gong dan sebagainya

Remaja terjebak berpakaian halal, haram


HARI ini nak pakai baju mana ya? Ini soalan yang kita biasa tanya diri kita jika nak keluar bekerja, membeli-belah, menziarahi seseorang dan majlis tertentu, sama ada lelaki atau perempuan, remaja atau yang berusia.

Biasanya kita memilih pakaian yang paling kita suka. Dalam Islam ketika memilih pakaian, kita ada identiti tersendiri.
Semuanya kena ambil kira, soal fiqah dan syariat. Sebab pakaian yang kita pakai sangat kuat terikat dengan keyakinan dan iman dalam hati kita. Malah, pakaian adalah lambang keimanan.

Sebabnya Allah sudah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud: “Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar) cara demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali (sebagai perempuan yang baik) maka dengan ini mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi.” (al-Ahzab: 59)

Rupanya soal pakaian ada disebut kod dan etikanya dan panduan ini mesti diikuti semua Muslimah.

Berpakaian tak boleh ikut suka kita saja sebab kita hamba Tuhan. Sebagai hamba kena ikut tauke dan kalau tidak ikut juga dah kira lawan tauke.

Kali ini saya ingin menyentuh mengenai pakaian remaja yang nampaknya sudah tidak mengikut kod dan etika al-Quran.

Adik-adik remaja di luar sana sudah tidak menghiraukan lagi halal haram dalam pemakaian, asalkan mereka nampak bergaya, menarik, selesa ‘kononnya’ dan mengikut gaya fesyen terkini.

Selain pakaian yang jelas menjolok mata, ramai juga di kalangan remaja kita yang berpakaian ‘2H’ iaitu ‘Halal’ tetapi ‘Haram’.

Ini amat ketara jika kita perhatikan di sekeliling kita, ramai remaja yang bertudung. Apabila sekali lihat, memang nampak mereka menutup aurat.

Bagaimanapun, jika diperhatikan, ramai di kalangan mereka yang berpakaian ketat dan tidak kurang yang berlengan pendek. Pakaian lengan ‘three quarter’ (tiga perempat) paling glamor dan popular di kalangan remaja bertudung.

Suatu ketika dahulu, pakaian sedemikian begitu mengaibkan dan memalukan, namun kini seolah-olah ia menjadi pakaian yang dialu-alukan.

Mana tidaknya, pakaian sedemikian banyak bersangkutan dan berampaian di gedung pakaian di negara kita ini. Pelbagai fesyen baru hadir bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Terdapat juga pakaian bersaiz kecil sehingga tidak keterlaluan jika kita katakan sekarang begitu sukar untuk membezakan antara pakaian kanak-kanak dan remaja.

Sebilangan daripada remaja kita juga lupa atau tidak tahu jantina mereka sendiri sehingga si lelaki memakai pakaian perempuan, sementara perempuan pula sebaliknya.

Ustaz harap adik-adik remaja berhentilah daripada kebiasaan ini kerana dilaknat Allah. Ini jelas dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki.”

Ada pula yang berkata: “Berpakaian menutup aurat dan bertudung, nanti tak cantik.” Siapa kata tak cantik kalau bertudung, bahkan kelihatan manis, beradab, bersih dan ada gaya tersendiri, sekali gus membezakan antara Muslimah dan bukan Islam.

Ada pula yang berkata, rambut adalah ‘mahkota’, jadi kenalah tunjuk. Kata-kata itu sangat tidak betul kerana jika rambut mahkota, kenalah simpan baik-baik.

Mengapa kena simpan? Ini kerana raja dan permaisuri pun hanya pakai mahkota di tempat tertentu saja, tak dibawanya ke pasar, kelab malam, padang dan lain-lain tempat, malah di tempat tertentu dan orang tertentu sahaja.

Tunjuklah mahkota itu pada suami tercinta sahaja, bukannya dikongsi dengan orang lain.

Ada pula yang berkata ‘ikut fesyen moden dengan seksi dan terdedah senang pikat lelaki dan dapat kekasih.’

Aduhai remaja, jangan rendahkan martabat kita sebab bimbang nanti lelaki akan mempermainkan anda. Kerap berlaku kes ‘dapat manis sepah dibuang’ iaitu jadi bahan seronok saja.

Kalau dapat kahwin pun tak lama putus di tengah jalan. Rumah tangga dibina akhirnya tinggal tangga sahaja. Ingatlah, pakaian ahli syurga ialah menutup aurat.

Rabu, 12 Ogos 2009

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009Mulai hari 10 Ogos 2009 , pelajar -pelajar tingkatan 3 menduduki Peperiksaan Percubaan PMR 2009. Semua warga sekolah mengucapkan Selamat Maju Jaya.Diharapkan para pelajar menduduki peperiksaan dengan tenang dan dapat menjawab soalan - soalan dengan baik. Semoga mendapat keputusan yang Cemerlang.Para pelajar juga diingatkan untuk menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga - jaga untuk mengelakkan penularan influenza H1N1 dalam kalangan warga sekolah. Para pelajar juga diingatkan untuk segera melaporkan kepada guru bertugas sekiranya terdapat simptom simptom influenza H1N1. selamat menjawab dari warga Panitia Pendidikan Islam

SAMBUNGAN

tajuk akidah tingkatan 5 akan kembali selepas ni....
LARI DARI MEDAN PERANG:
1-APAKAH YANG DIMAKSUDKAN LARI DARI MEDAN PERANG
** maksudnya meninggalkan medan perang ketika sedang menentang
musuh Allah.
2-TERANGKAN AKIBAT LARI DARIPADA MEDAN PERANG
** akibatnya ialah:
1- dipandang hina oleh masyarakat
2- umat Islam akan ditindas oleh orang kafir
3- akan menerima azab neraka.
MENIPU DAN BERBOHONG:
1-APAKAH MAKSUD MENIPU DAN BERBOHONG
** menipu ialah melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan diri
sendiri dan memudaratkan orang lain
** berbohong ialah penipuan dalam percakapan iaitu tidak bercakp benar
atau memalsukan fakta.
2-TERANGKAN 2 FAKTOR YANG MENYEBABKAN SESEORANG ITU
MENIPU DAN SEBABNYA.
1- kurang iman/goyah iman
2- didikan agama yang kurang sempurna
3- pengaruh kemewahan hidup
4- pengaruh kawan dan persekitaran yang negatif
DADAH:
1- APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DADAH?
**dadah ialah sejenis bahan yang menghayalkan dan menghilangkan daya
fikir.
2- TERANGKAN APAKAH HUKUM MENYALAHGUNAKAN DADAH
** hukumnya haram
3- TERANGKAN 2 HIKMAH PENGHARAMAN PENYALAHGUNAAN
DADAH
1- menjaga kewarasan akal manusia
2- mengelakkan daripada penyakit bahaya seperti AIDS
3- mengekalkan kesihatan fizikal dan mental
4- mengelakkan perkelahian dan permusuhan
4- HURAIKAN 2 AKIBAT BURUK PENYALAHGUNAAN DADAH
1- masyarakat menjadi mundur kerana rakyatnya tidak berdaya maju
2- banyak wang negara dihabiskan untuk membina pusat-pusat
pemulihan.3- Hilang tenaga kerja yang boleh membangunkan masyarakat dan
negara
4- Melemahkan fizikal dan mental seseorang
MENCURI/MEROMPAK:
1- APAKAH ERTI MENCURI DAN MEROMPAK
** mencuri ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi ditempat
simpanan tanpa izin.
**merompak ialah mengambil hak orang lain secara kekerasan yang
disimpan di tempat simpanan tanpa izin.
2- TERANGKAN HUKUMAN PERBUATAN MENCURI MENURUT
SYARIAT ISLAM
**hukum mencuri ialah potong tangan
3- TERANGKAN CARA UNTUK MENGATASI PERBUATAN
MENCURI DAN MEROMPAK DALAM MASYARAKAT
1-memberi pendedahan agama tentang keburukan mencuri
2-menangkap dan didakwa
3- mengenakan hukuman yang setimpal
4-mewujudkan kerjasama dalam masyarakat untuk membenteras
jenayah
5- mewujudkan rukun tetangga.
5- BERIKAN CONTOH DOSA KECIL
1- bercakap perkara yang tidak berfaedah
2- melihat aurat bukan mahram
DERHAKA KEPADA KEDUA IBU BAPA:
1- APAKAH HUKUM MENDERHAKA KEPADA DUA IBU BAPA.
** hukumnya haram
2- SEBUTKAN 2 CONTOH PERBUATAN MENDERHAKA KEPADA
KEDUA IBU BAPA
1- melakukan perbuatan yang menyakiti hati kedua ibu bapa
2- melawan percakapan keduanya
3- melayan mereka dengan kasar
3- TERANGKAN 2 AKIBAT MENDERHAKA TERHADAP KEDUA IBU
BAPA
1- dimurkai Allah
2- hidup tidak tenang
3- mendapat azab di akhirat
4- HURAIKAN 2 FAKTOR ANAK MENDERHAKA KEPADA KEDUA
IBU BAPA
1- kurang didikan agama
2- tiada perasaan kasih sayang kepada ibu bapa
3- pengaruh rakan sebaya
MAKAN HARTA ANAK YATIM:
1- APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN ANAK YATIM
**anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh
2- SEBUTKAN HUKUM MAKAN HARTA ANAK YATIM
** hukumnya haram
3-JELASKAN 3 PUNCA HARTA YANG DIPEROLEHI OLEH ANAK
YATIM
1- pesaka
2-wasiat
3- hadiah
5- TERANGKAN 2 SEBAB ISLAM MELARANG KITA MEMAKAN
HARTA ANAK YATIM
1- anak yatim akan kehilangan punca
2- mengelakan anak yatim terbiar dan melarat
3-mengelakkan berlaku pergaduhan dan terputus silaturrahim
3- JELASKAN 2 AKIBAT PERBUATAN SIHIR TERHADAP INDIVIDU
** 2 akibat sihir pada individu ialah:
1-merosakkan akidah/iman
2- menjadikan dirinya takabur dan berani melakukan kezaliman
3-membazirkan masa dan tenaga
NIFAQ:
1- APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN NIFAQ?
**nifaq ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur
kepada Allah s.w.t
2- SEBUTKAN 2 CONTOH PERBUATAN NIFAQ?
** 2 contoh perbuatan nifaq ialah:
1- apabila bercakap ,mereka berbohong
2- apabila berjanji mereka memungkiri
3- apabila diberi amanah dia mengkhianati.
3- TERANGKAN 2 CARA UNTUK MENGELAKKAN AMALAN NIFAQ?
** 2 cara mengelakkan amalan nifaq ialah:
1- menanamkan sifat-sifat mulia Islam dalam masyarakat
2- meningkatkan iman
3- sentiasa bercakap benar
4- bertimbang rasa dan bertanggungjawab
DOSA BESAR:
1- BERIKAN PENGERTIAN DOSA DAN PAHALA?
** dosa: balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan
suruhanNya
pahala: balasan baik kerana melakukan perintah dan taat kepada perintah
Allah.
2- APAKAH MAKSUD DOSA BESAR
** dosa besar: kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan
amaran azab di akhirat.
3- BERIKAN 2 CONTOH DOSA BESAR
1- berzina
2- minum arak
3- menderhaka kepada ibu bapa
4- APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DOSA KECIL
** dosa kecil: kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu du
dunia atau amaran azab di akhirat.

AKIDAH TINGKATAN 4: LATIH TUBI 2009 SMK SG ACHEH

KHURAFAT:
1- APAKAH MAKSUD KHURAFAT?
** Khurafat ialah kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap
mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya
bertentangan dengan ajaran agama Islam
2- TULISKAN 2 CONTOH KHURAFAT YANG MASIH TERDAPAT
DALAM MASYARAKAT?
**CONTOHNYA:
1- Mempercayai azimat/tangkal boleh menahan sesuatu bahaya kepada
seseorang
2- Membuang ancak
3- Mengunjungi kubur yang dianggap keramat untuk meminta sesuatu
hajat
3- TERANGKAN TIGA KESAN TERHADAP INDIVIDU YANG
MENGAMALKAN KHURAFAT?
**kesannya:
1- menyebabkan syirik
2- membazir masa, tenaga, dan wang ringgit
3- menyekat kemajuan pemikiran
4- mendapat azab di akhirat
4- HURAIKAN 3 LANGKAH UNTUK MENGATASI AMALAN KHURAFAT
DALAM MAYARAKAT
**di antara langkah mengatasi amalan khurafat ialah:
1- menggiatkan usaha dakwah dalam masyarakat
2- mengawasi tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat
3- menyebarkan risalah-risalah dakwah
4- memberi kesedaran kepada masyarakat tentang ajaran yang sebenar
SIHIR:
1- APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SIHIR?
** sihir ialah ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan
makhluk gahib iaitu dengan bantuan syaitan bertujuan memudharatkan orang
lain.
2- BERIKAN 2 CONTOH SIHIR YANG SERING BERLAKU DALAM
MASYARAKAT
** 2 contoh sihir tersebut ialah:
1- Santau/tuju2
2- Pukau/guna2
3- Susuk

Selasa, 11 Ogos 2009

Tajuk Tumpuan SPM 2009( Pendidikan Islam SPM)

Kertas Satu
1. Maksud taubat / Syarat taubat diterima / Hikmah taubat
2. Maksud syirik / Contoh syirik /
3. Maksud kufur / Bahagian kufur / Faktor menyebabkan seseorang itu kufur / Kesan buruk syirik kepada indvidu
4. Maksud munafik / Tanda-tanda munafik
5. Maksud ahli sunnah waljamaah / Prinsip-prinsip akidah ahli sunnah waljamaah /Sumber pegangan ahli sunnah waljamaah
6. Cara meantapkan akidah supaya tidak mudah terpesong
7. Langkah mengatasi ajaran sesat
8. Maksud khawarij / Prisnip khawarij
9. Maksud jual beli / Syarat barangan jual beli yang sah / Jenis jual beli dilarang tetapi sah
10. Bilakah ibadat korban disunatkan melakukannya / Syarat sah korban / Perbezaan korban dengan sembelihan
11. Maksud gadaian / Sebab membatalkan gadaian / Perbezaan gadaian islam dengan bukan islam
12. Tanggungjawab suami / Kesan pengabaian tangunggjwab
13. Hokum perkahwinan menjadi haram bila / Kebaikan perkahwinan dari sudut membendung gejala sosial
14. Jenis-jenis mahar / Syarat sah mahar / Hikmah diwajibkan mahar
15. Menerap sifat benar terhadap guru
16. Akibat membelakangi kempimpinan Khulafa ar-Rashidin / Ciri kepimpinan khulafa’ ar-arshidin
17. Polisi yang dilakukan Khalifah uthman affan
18. Jenis ketenteraan zaman Bani umaiyah / Perbezaan ketenteraan Umaiyah dengan Khulfa’ ar-Rashidin
19. Kraya Imam Ahmad Ibn Hambal/ Latar belakang pendidkan beliau
20. Sifat imam malik yang boleh dicontohi / Penghormatan imam malik terhadap hadis Rasulullah
21. Sebab abu nukman bin Thabit dikenali sebagai abu hanifah / Sumbangan abu hanifah
22. Hukum menziarahi dan menjaga orang sakit / Hujjah bahawa orang sakit perlu dijaga
23. Larangan berhias diri selain membuat tatu dibadan / Hikmah menitib berat berhias diri
24. Erti rekreasi / Ciri tempat rekreasi yang baik / Hikmah beradab ditempat rekreasi
25. Faktor perkembangan sains dan teknologi zaman Abbasiah / Kesan penemuan sains dan teknologi zaman tersebut
26. Tindakan anda menyebarkan dakwah islam dalam kalangan masayarakat sekolah
27. Faktor mendorong penyebara islam zaman abbasiyah / Kesan positif penyebaran tersebut
28. Pernana baitul mal zaman abbsiah / Kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat
29. Maksud islam gerakan Syed Jamaluddin / Keperluan idea islah
30. Sumbangan hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran
31. Nama hasil penemuan ibnu sina dalam bidang farmasi / Contoh kegigihan beliau dalam mencarai ilmu
32. Tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat /Ciri pemimpin yang dapat memenuhi aspirasi rakyat
33. Adab ketika menziarahi jenazah / Perkara yang dularang ketika menziarahi jenazah
34. Jenis sedekah yang dianjurkan oleh Islam / Kelebihan memberi sedekah
Kertas Dua
1. Ayat kefahaman
a. Surah al-An’am : Ayat 70 / ayat 125 / ayat 162 -165 / ayat 6/ ayat 50
b. Luqman ayat 17
c. At-Taubah ayat 128-129/ ayat 6/
d. Al-Hasyr ayat 21
e. Al-Sajadah ayat 15
f. Al-Mukminun ayat 2-4
g. An-Nur ayat 30-31
2. Lengkapkan ayat
a. Luqman ayat 15/ ayat 16
b. Al-Mukiminu ayat 5-8
3. Susunkan ayat
a. Luqman ayat 13
b. Al-Mukminun ayat 1-4
c. Al-Hasyr ayat 23
4. Hadis:
a. Makanan yang baik
b. Perpaduan Teras Kemajuan
c. Kehidupan di Dunia Ibarat seorang perantau
d. Orang mukmin kekasih Allah

Golongan Haram Masuk Syurga.....


Saidina Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan sebuah hadis bermaksud:
" 3 golongan tidak masuk syurga ialah penipu, bakhil dan suka mengungkit-ungkit (pemberiannya)"
GOLONGAN 1 (Penipu)
Menipu, berbohong & berdusta merupakan perkara yg dikeji di dalam Islam. Kerana ia akan membuatkan seseorang yg mempercayainya akan sakit & terguris hatinya. Ini akan membuat seseorang yg benar2 jujur teraniaya kerana org yang telah ditipu tadi tidak akan mempercayai sesiapa lagi.
Justeru itu , dalam Islam menganjurkan umatnya supaya membuat surat perjanjian dalam hal hutang dan pinjam-meminjam dengan mengambil 2 orang saksi atau mengambil cagaran bagi memastikan kepentingan orang yg memberi hutang terjamin.


GOLONGAN 2 (Bakhil)
Sesungguhnya harta yg dimiliki seseorang itu adalah amanah Allah dan kita tidak boleh berasa bakhil atau kedekut kerana ia bukan milik kita secara mutlak. Ia suatu perbuatan yg memang tidak disukai dalam Islam kerana ia seolah-olah menyekat aliran rezeki yang didatangkan Allah kpd seseorang melalui saku orang lain.


GOLONGAN 3 (Mengungkit perkara kebaikan)
Firman Allah yg bermaksud, " Hai org beriman, jangan kamu batalkan (pahala) sedekahmu dgn menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit (perasaan si penerima) seperti org yg menafkahkan bertanya kerana riya' kepada manusia dan tidak beriman dgn Allah dan hari akhirat." (Al-Baqarah:264)
Mengungkit pemberian terhadap seseorang pasti ia akan menyinggung perasaan orang yg menerimanya. Mengunkit perkara kebaikan dan pemberian bukan sekadar menghapus pahala tetapi berdosa serta menyakiti hati orang lain. Sesungguhnya perbuatan ini bercanggah dgn seruan persaudaraan yang diwajibkan menjaga hati dan perasaan.


Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra.:
Bahwa sebahagian orang Ansar meminta kepada Rasulullah saw., maka beliau memberi kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi, beliau pun memberi kepada mereka, sampai ketika telah habis sesuatu yang ada pada beliau, beliau bersabda : Apapun kebaikan yang ada padaku, maka aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Barang siapa menjaga kehormatan diri, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan membuatnya sabar. Seseorang tidak diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran

Renungan .........


Bila Allah cepat makbulkan Doamu, Maka DIA Menyayangimu,


Bila DIA Lambat Makbulkan doamu, Maka DIA Ingin Mengujimu,


Bila DIA Tidak Makbulkan Doamu, Maka Dia Merancang Sesuatu Yang lebih Baik Untukmu.


Oleh itu, Sentiasalah Bersangka Baik Pada ALLAH Dalam Apa Jua Keadaan Pun... Kerana Kasih sayang ALLAH Itu Mendahului KemurkaanNya.


Hantarlah pesanan ini kepada orang yang anda tidak akan lupa dan hantarkan juga kepada orang yang menghantar pesanan ini. Ini adalah pesanan pendek untuk menyatakan yang anda sentiasa mengingatinya.


Kalau anda tidak menghantar pesanan ini, bermakna anda sudah mula melupakan kawan-kawan anda.
Ambillah sedikit masa dan anda sudah pasti memberi keceriaan kepada seseorang atau mungkin mengubah hidup mereka kepada yang lebih baik, InsyaALLAH ….

Ramadhan Semakin Menghampiri

Kuliah Mengenai Ucapan Salam

Ilmu utk dikongsi bersama :
radio ikim (91.50 fm), ustaz Zawawi citer tentang sunnah Rasulullah s.a.w. Antaranya tentang bab memberi salam. Baginda memberi salam dgn lafaz "assalamualaikum" dan menjawab salam dari para sahabat dgn salam yg penuh "waalaikumussalam warahmatulallah hi wabarakatuh"

Beri salam - assalamualaikum"

Jawab salam - "waalaikumussalam warahmatulallah hi
wabarakatuh"

Apabila kira berkirim salam pada org lain, hendaklah
kita berkata "Kirim salam assalamualaikum pada ilham ye" contoh lerr..
Bukannya : "Kirim salam kat ilham ye"

Dan bukannya " Kirim salam maut" statement ini adalah berdosa, walaupun sekadar gurauan!Ingat kawanku..

Semoga ada manfaat.
"Akum = Avde Kokhavim U Mazzalot"
Maksud singkatan " A'kum"
Assalamu'alaikum
Untuk renungan bersama : Janganlah kita
menggantikan perkataan "Assalamualaikum" dengan "A'kum" dalam sms atau apa sekalipu melalui tulisan.Jika perkataan Assalamualaikum itu panjang, maka hendaklah kita ganti dengan perkataan "Salam" iaitu sama makna dengan
Assalamualaikum. Sesama lah kita memberitahu member-member yang selalu sangat guna shortform A'kum dalam sms ataupun email. Perkataan 'AKUM' adalah gelaran untuk orang-orang Yahudi untuk orang-orang bukan yahudi yang bermaksud 'BINATANG' dalam Bahasa Ibrani.. Ia singkatan daripada perkataan 'Avde
Kokhavim U Mazzalot' yang bermaksud 'HAMBA-HAMBA BINATANG DAN ORANG-ORANG SESAT'.

Mulai sekarang jika ada orang hantar shortform "A'kum", kita ingatkan dia guna "Salam" kerana salam ialah dari perkataan Assalamualaikum. Semoga ada manfaatnya.

JIKA ANDA TIDAK KEBERATAN ,FORWARD LAH CERITA KEPADA TEMAN TEMAN MU, KERANA SESUNGGUHNYA ILMU YANG BERMANFAAT ITU , AKAN ABADI JIKA DIAMALKAN.

Peringatan Wabak H1NI Dan Doa ...


Peringatan Wabak H1NI Dan Doa ...

Mesej yang Telah Aku Terima Dari Sahabat2 tentang H1N1 dan mesejnya seperti berikut:

Kalau hadapi simptom selesema,batuk,demam,sukar bernafas,pening kepala,sakit tekak mgkn anda H1N1.Minum air susu & buah.Mkn makanan yg dbuat drpd buah krn pihak kami telah menjalankn kajian bhw minuman segar mampu membersihkan atom2 H1N1.Tolong forward kpd rakan2 utk kesihatan bersama.

Yang Penting jangan lupa mendapatkan rawatan segera daripada Klinik yang terdekat....

Dan Amalkan Doa ini

Isnin, 10 Ogos 2009

Rasulullah SAW Dan Pengemis ButaDi satu sudut pasar Madinah Al- Munawarah ada seorang pengemis Yahudi buta, hari demi hari apabila ada orang yang mendekatinya ia selalu berkata "Wahai saudaraku jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya kalian akan dipengaruhinya".

Namun tanpa disedari pengemis Yahudi buta, setiap pagi Rasulullah saw mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah saw menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu walaupun pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Begitulah yang dilakukan oleh baginda pada setiap hari sehinggalah ke saat kewafatannya.

Setelah kewafatan Rasulullah tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari Abu Bakar r. a berkunjung ke rumah anaknya Aisyah. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan", Aisyah menjawab pertayaan ayahnya, "Wahai ayahanda engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayahanda lakukan kecuali satu sunnah saja". "Apakah itu?", tanya Abu Bakar r. a. "Setiap pagi Rasulullah saw selalu pergi ke hujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana", kata Aisyah.

Keesokan harinya Abu Bakar r. a pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar r. a mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepada nya. Ketika Abu Bakar r. a mulai menyuapinya, si pengemis itu marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?". Abu Bakar r. a menjawab, "Aku orang yang biasa". "Bukan !, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku", jawab si pengemis buta itu.Apabila ia datang kepadaku tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tetapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya setelah itu ia berikan kepada pada aku dengan mulutnya sendiri", pengemis itu melanjutkan perkataannya.

Abu Bakar r. a tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, aku memang bukan orang yang biasa datang pada mu, aku adalah salah seorang daripada sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada lagi. Ia adalah Muhammad Rasulullah saw. Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar r. a ia pun menangis dan kemudian berkata,"Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memarahiku sedikit pun, malah ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, ia begitu mulia.... " dan pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadah dihadapan Abu Bakar r.a.

www.iluvislam.com
Syahid_Fisabilillah
Editor: lailatulema

PENGORBANAN SEORANG IBURenungkanlah...

"Nurse,boleh saya tengok bayi saya?"

ibu muda yang baru bersalin itu bersuara antara dengar dengan tidak kepada seorang jururawat. Sambil tersenyum jururawat membawakan bayi yang masih merah itu. Si ibu menyambut dengan senyuman meleret. Dibuka selimut yang menutup wajah comel itu,diciumnya berkali-kali sebaik bayi tersebut berada dipangkuannya.

Jururawat kemudian mengalihkan pandangannya ke luar tingkap. Tidak sanggup dia bertentang mata dengan si ibu yang terperanjat melihat bayinya dilahirkan tanpa kedua-dua cuping telinga. Namun gamamnya cuma seketika. Dakapan dan ciuman silih berganti sehingga bayi yang sedang lena itu merengek. Doktor bagaimanapun mengesahkan pendengaran bayi itu normal,sesuatu yang cukup menggembirakan si ibu.

Masa terus berlalu...Pulang dari sekolah suatu tengahari,anak yang tiada cuping telinga itu kini telah memasuki alam persekolahan menangis memberitahu bagaimana dia diejek rakan-rakan.

"Mereka kata saya cacat," katanya kepada si ibu.

Si ibu menahan sebak. Dipujuknya si anak dengan pelbagai kata semangat. Si anak menerimanya dan muncul sebagai pelajar cemerlang dengan menyandang pelbagai jawatan di sekolah. Bagaimanapun tanpa cuping telinga,si anak tetap merasa rendah diri walaupun si ibu terus memujuk.

Ayah kanak-kanak itu bertemu doktor. Ayah kanak-kanak itu tidak mahu anaknya terus merasa rendah diri dengan keadaan diri yang cacat.

"Saya yakin dapat melakukannya jika ada penderma," kata pakar bedah.

Bermulalah suatu pencarian bagi mencari penderma yang sanggup berkorban. Setahun berlalu...

"Anakku, kita akan menemui doktor hujung minggu ini. Ibu dan ayah telah mendapatkan seorang penderma, tapi dia mahu dirinya dirahsiakan," kata si ayah.

Pembedahan berjalan lancar dan akhirnya si anak muncul sebagai manusia baru, kacak serta bijak. Pelajarannya tambah cemerlang dan rasa rendah diri yang kerap dialaminya hilang. Rakan-rakan memuji kecantikan parasnya. Si anak cukup seronok, bagaimanapun dia tidak mengabaikan pelajarannya. Pada usianya lewat 20-an, si anak menjawat jawatan tinggi dalam bidang diplomatik.

"Sebelum berangkat ke luar negara, saya ingin tahu siapakah penderma telinga ini, saya ingin membalas jasanya," kata si anak berkali-kali.

"Tak mungkin," balas si ayah.

"Perjanjian antara ayah dengan penderma itu masih berjalan.Tunggulah,masanya akan tiba."

"Bila?" tanya si anak.

"Akan tiba masanya anakku," balas si ayah sambil ibunya mengangguk-angguk.

Keadaan terus kekal menjadi rahsia bertahun-tahun lamanya. Hari yang ditunggu tiba akhirnya. Ketika si anak berdiri di sisi keranda ibunya,perlahan-lahan si ayah menyelak rambut ibunya yang kaku. Gelap seketika pandangan si anak apabila melihat kedua-dua cuping telinga ibunya tiada.

"Ibumu tidak pernah memotong pendek rambutnya," si ayah berbisik ke telinga anaknya.

"Tetapi tiada siapa pernah mengatakan ibumu cacat,dia tetap cantik, pada ayah dia satu-satunya wanita paling cantik yang pernah ayah temui. Tak percaya...tanyalah pada sesiapa pun kenalannya."

P/s:Kecantikan seseorang bukan terletak pada fizikal tetapi di hati.Cinta sejati bukan pada apa yang dilakukan dan dihebah-hebahkan tetapi pengorbanan tanpa diketahui. Selagi ibu kita ada di dunia ini, ciumlah dia, ciumlah tangannya, sentiasa minta ampun darinya, berikan senyuman kepadanya, bukannya dengan bermasam muka, kasih ibu tiada tandingannya, ingatlah SYURGA DI BAWAH KAKI IBU, penyesalan di kemudian hari tidak berguna, selagi hayatnya masih ada,curahkanlah sepenuh kasih sayang kepadanya, 'I LOVE U MOM'

Insan Kealpaan

Kala hening Subuh
Dia membuaikan mimpi
Terleka dengan khayalan tidur
Yang telah melenyapkan keinsafan dalam diri
Dan berlalulah
Rasa keimanannya terhadap Tuhan...

Tika fardu Zohor
Imannya tidak bermohor
Baginya hanya ingatan palsu
Yang tidak patut dikejar
Dan berlalulah saban keimanannya terhadap Tuhan...

Waktu Asar menjelma
Dia masih lagi menyibukkan diri
Dan menghambakan diri
Dengan urusan duniawi
Dan sekali lagi dia merungkai
Keimanannya terhadap Tuhan...

Saban Maghrib
Dia bergegas menjejakkan kaki
Ke tempat yang terlarang
Dia berani menghirup, merasai
Dan menikmati titisan air kedosaan
Apa yang dihalang
Dia telah memalingkan keimanannya terhadap Tuhannya...

Di saat Isyak berlalu
Dia membujur kaku
Berserta dengan buih kedosaan
Yang telah dia lemparkan terhadap Tuhan...

Namun, setelah itu
Adakah dia masih
Direstui oleh Tuhannya?
Diampuni oleh Tuhannya?
Dan siapakah dia? Y
ang membunuh Tuhan dari jiwanya..??

Aku hanya mengingati agar diriku Tidak seperti "dia"

Hadis Palsu Rejab, SyaabanAgama wajib dipelihara ketulenannya supaya tidak berlaku campur aduk antara rekaan manusia dan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika agama boleh direka cipta, maka wahyu sudah tentu tidak diperlukan, juga Rasul tidak perlu diutuskan. Oleh itu Islam mengharamkan pembohongan di atas nama agama.

Dalam persoalan hadis, ramai kalangan kita yang begitu tidak berdisiplin dalam memetik hadis-hadis Nabi s.a.w., begitu juga dalam menghuraikannya. Sebahagiannya langsung tidak mengambil berat persoalan kethabitan iaitu kepastian di atas ketulenan sesebuah hadis.

Apa sahaja yang dikatakan hadis terus sahaja dibacakan kepada masyarakat tanpa meneliti takhrij dan tahqiq (keputusan) para ulama hadis terhadap kedudukannya.Lebih malang ada yang menyangka apa sahaja yang dikatakan hadis maka pastinya sahih dan wajib diimani.

Dengan itu apa sahaja yang mereka temui daripada buku bacaan, yang dikatakan hadis maka mereka terus sandarkan kepada Nabi s.a.w. tanpa usul periksa, sedangkan mereka lupa akan amaran yang diberikan oleh baginda Nabi s.a.w. dalam hadis yang mutawatir: “Sesungguhnya berdusta ke atasku (menggunakan namaku) bukanlah seperti berdusta ke atas orang lain (menggunakan nama orang lain).“Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka.” (Riwayat al-Bukhari, Muslim, dan selain mereka).

Misalnya di tanah air kita, didapati apabila munculnya bulan Rejab dan Syaaban maka hadis-hadis palsu mengenai bulan-bulan tersebut akan dibaca dan diajar secara meluas. Antaranya hadis: “Rejab bulan Allah, Syaaban bulanku dan Ramadan bulan umatku.”

Ini adalah hadis palsu yang direka oleh Ibn Jahdam. (lihat: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dha‘if, m.s. 95, cetakan: Maktab al-Matbu‘at al-Islamiyyah, Halab, Syria). Nama penuh Ibn Jahdam ialah Ali bin Abdillah bin Jahdam al-Zahid.

Ibn Jahdam meninggal pada tahun 414H. Beliau adalah seorang guru sufi di Mekah. Dia juga dituduh membuat hadis palsu mengenai solat Raghaib (iaitu solat pada Jumaat pertama bulan Rejab). (lihat: al-Imam al-Zahabi, Mizan al-‘Itidal fi Naqd al-Rijal,. 5, m.s. 173, cetakan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut).

Sebab itulah al-Imam Ibn al-Salah (meninggal 643H) menyebut: Ada beberapa golongan yang membuat hadis palsu, yang paling bahaya ialah puak yang menyandarkan diri mereka kepada zuhud (golongan sufi).Mereka ini membuat hadis palsu dengan dakwaan untuk mendapatkan pahala. Maka orang ramai pun menerima pendustaan mereka atas thiqah (kepercayaan) dan kecenderungan kepada mereka.Kemudian bangkitlah tokoh-tokoh hadis mendedahkan keburukan mereka ini dan menghapuskannya. Alhamdulillah. (Ibn al-Salah, ‘Ulum al-Hadis, m.s. 99)

Golongan penceramah, imam, khatib, dan media massa pula, ada menjadi ejen menyebarkan hadis-hadis palsu mengenai amalan-amalan yang dikatakan disunatkan pada bulan-bulan tersebut.Kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (wafat 751H): Hadis-hadis mengenai solat Raghaib pada Jumaat pertama bulan Rejab kesemuanya itu adalah palsu dan dusta ke atas Rasulullah s.a.w.

Begitu juga semua hadis mengenai puasa bulan Rejab dan solat pada malam-malam tertentu adalah dusta ke atas Nabi s.a.w. Demikian juga hadis-hadis mengenai solat pada malam Nisfu Syaaban (kesemuanya adalah palsu).Solat-solat ini direka selepas empat ratus tahun munculnya Islam (Ibn al-Qayyim, al-Manar al-Munif, m.s. 95-98).Sebenarnya hadis sahih mengenai kebaikan malam Nisfu Syaaban itu memang ada, tetapi amalan-amalan tertentu khas pada malam tersebut adalah palsu.

Hadis yang boleh dipegang dalam masalah Nisfu Syaaban ialah: “Allah melihat kepada hamba-hamba-Nya pada malam Nisfu Syaaban, maka Dia ampuni semua hamba-hambaNya kecuali musyrik (orang yang syirik) dan yang bermusuh (orang benci membenci) (Riwayat Ibn Hibban, al-Bazzar dan lain-lain).

Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Silsilah al-Ahadis al-Sahihah. (jilid 3, m.s. 135, cetakan: Maktabah al-Ma‘arf, Riyadh).Hadis ini tidak mengajar kita apakah bentuk amalan malam berkenaan. Oleh itu, amalan-amalan khas tertentu pada malam tersebut bukan dari ajaran Nabi s.a.w.

Kata Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam menjawab soalan berhubung dengan Nisfu Syaaban: “Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam Nisfu Syaaban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam.”Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid.

Mereka membaca surah Yasin dan solat dua rakaat dengan niat panjang umur, dua rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia, kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf (para sahabah, tabi‘in dan tabi’ tabi‘in). Ia satu doa yang panjang, yang menyanggahi nusus (al-Quran dan sunah) juga bercanggahan dan bertentang maknanya.

Ibadat

Perhimpunan (malam Nisfu Syaaban) seperti yang kita lihat dan dengar yang berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah bidaah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadat sekadar yang dinyatakan dalam nas.

Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bidaah golongan selepas mereka, dan setiap yang diadakan-adakan itu bidaah, dan setiap yang bidaah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. (Dr. Yusuf al-Qaradawi, fatawa Mu‘asarah jilid 1, m.s. 382-383, cetakan: Dar Uli al-Nuha, Beirut).

Inilah kenyataan Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh ulama umat yang sederhana dan dihormati.

Namun dalam masalah ini beliau agak tegas kerana ia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.Justeru, hadis-hadis palsu mengenai Rejab dan Syaaban ini hendaklah dihentikan dari disebarkan ke dalam masyarakat. Kita perlu kembali kepada agama yang tulen.Hasil dari memudah-mudahkan dalam hal seperti ini maka muncullah golongan agama yang suka mendakwa perkara yang bukan-bukan.

Saya menyeru diri sendiri, para penceramah, ustaz-ustaz, media elektronik dan cetak, bahkan semua pihak yang membaca sesuatu hadis memastikan kesahihannya dahulu. Semoga Rejab dan Syaaban tahun ini tidak dibaluti dengan pembohongan terhadap Nabi s.a.w.

Meja Editor: Artikel ini telah diolah untuk kesusaian pembaca,sila layari laman web Dr.MAZA untuk artikel penuh. Mari sama-sama tambahkan amalan di bulan Syaaban untuk persediaan diri bertemu Ramadhan,bulan penuh barakah. Apa yang penting adalah ilmu yang benar untuk diamalkan, walaupun tiada hadis sahih mengenai amalan khusus di bulan Syaaban namun ia tidak boleh ditinggalkan terus. Ayuh, beramal untuk menggapai redha Ilahi!

*Dr.Maza giat menulis di blog beliau, http://drmaza.com/home/?p=646

Khamis, 6 Ogos 2009

Mati dan Ketakutan, itu sudah pasti !

Ketika jasad manusia di kandung di dalam janin para ibu dan pada ketika itulah ruh manusia sudah dipersiapkan di Luh Maffuz dan ruh manusia yang sudah dipersiapkan untuk dikeluarkan ke muka bumi ia akan dibawa mengadap bertemu dengan Al-Khaliknya iaitulah Allah Rabbul Jalil dan ia akan membuat aku janji dengan Al-Khaliq dan diperingatkan tentang amanah yang wajib ditunaikan di penghidupan dunia kelak dan telah ditentukan untung nasibnya. Diantara perkara yang telah ditentukan oleh Al-Khaliq seperti perkara yang berkaitang dengan jodoh pertemuanya, ajal mautnya, rezekinya dan tanah kuburnya.

Justeru manusia yang beriman dan takutkan Allah akan sentiasa ingat tentang perkara-perkara yang telah ditentukan itu dan sentiasa bersabar terhadap sebarang ujian dan bersyukur terhadap sebarang nikmat dan kurniaan Allah kepada dirinya. Paling pentingnya ia akan sentiasa ingat untuk mempersiapkan bekalan untuk dibawa mengadap Al-Khaliq di hari mahsyar kelak dan beramal dengan amalan yang baikl dan soleh serta menganggap bahawa ia akan mati seolah-olah esok harinya serta mencari rezeki dan ilmu seolah-olah ia akan hidup 1000 tahun lagi. Begitulah arus dan perjalanan orang-orang yang mengerti akan perintah Tuhannya

( Liang-liang lahat yang telah tersedia di tanah perkuburan Baqi' bersebelahan Masjid Nabawi di Madinah Al-munawarah )

Bila ajal maut datang menemui kita beserta dengan arahan dan tugas malaikat iIrail datang menemui kita untuk membawa ruh kita keluar dari jasad, kita tidak lagi mampu untuk melakukan apa-apa dan pada ketika itulah amalan-amalan soleh yang kita lakukan akan menjadi benteng kesakitan ketika dan bila mana ruh kita di cabut keluar.

Betapa sakitnya sakit menjelang maut tidak dapat digambarkan dengan perasaan mahupun kenyataan kerana sejarah merakamkan saat-saat Nabi Muhammad SAW yang kita kasihi juga berkerut dahinya bila Malaikat mencabut ruhnya keluar dan berkata baginda kepada Malaikat Jibril,
" sakitnya ..." sedang Jibril juga tidak sanggup melihat penderitaan nabi pada ketika itu lalu nabi berdoa dan berkata " jika begini sakitnya mati, Engkau ( Ya Allah ) himpunkanlah segala kesakitan mati ummatku agar aku yang menanggungnya"... tetapi permintaan Nabi ini tidak diperkenankan oleh Allah.
.

( Inilah Destinasi terakhir kita.. )

Oleh itu wahai saudara-saudaraku sekalian marilah kita insafi diri kita dan perbanyakanlah amalan kita untuk kita bawa sebagai bekalan yang yang berguna ke alam Akhirat kelak kerana sebanyak manapun harta yang kita kumpul akhirnya akan diwarisi oleh anak-anak, gelaran yang kita dapat akan kita tinggalkan dan hanya amal ibadah, sedekah jariah, ilmu yang kita pergunakan dengan sebaiknya dan pendidikan kepada anak-anak yang mampu mendoakan kesejahteraan kita kelak.

Bila kita akan mati?
Di mana kita akan mati?
Sebab kematian kita bagaimana jadinya?
Di mana tanah kubur kita?

Semua persoalan yang tersebut tidak mampu kita jawab dengan persoalan ilmu yang kita miliki kerana semuanya itu adalah ketentuan Allah jua. Jadi persiapkan segala bentuk bekalan yang akan membawa kita dengan keadaan sejahtera ke alam Akhirat kelak dengan mempertingkatkan ketaqwaan kita dan memperbanyakanlah amal ibadah kita. Moga kita menjadi insan yang mendapat keampunan dan keuntungan hidup di dunia dan kehidupan di Akirat kelak.. Amin !

Posted by ALBANJARI

Rabu, 5 Ogos 2009

MILIKI ciri-CIRI untuk menjadi PELAJAR CEMERLANG, GEMILANG; TERBILANG

MILIKI ciri-CIRI untuk menjadi PELAJAR CEMERLANG, GEMILANG; TERBILA
OptimistikPelajar yang cemerlang sentiasa yakin pada potensi diri sendiri untuk boleh menempah kejayaan dalam pendidikan. Keyakinan ini akan memberi suntikan semangat dalaman pada diri anda sendiri. Katakan ‘aku BOLEH!’
Jangan bersikap pesimistikPelajar cemerlang tidak bersikap pesimistik iaitu sentiasa putus harapan dan mengalah sebelum mula berjuang. Jangan lemahkan semangat anda sendiri. Jangan meramalkan kekalahan sebelum mula berperang. Kalau anda tidak mencuba maka kekalahan sebenarnya sudah pasti dalam tangan. Belum cuba belum tahu.
Kesedaran memikul tanggungjawab
Pelajar yang cemerlang mempunyai kesedaran dan kesediaan untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar yang menjadi harapan agama, bangsa, negara, keluarga dan masyarakat pada masa akan datang. Maruah keluarga, masyarakat dan negara pada masa akan datang bergantung pada generasi remaja masa kini. Pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang sedar hakikat ini. Pelajar yang menyedari hakikat ini sudah pasti akan berusaha lebih gigih agar matlamat tersebut tercapai.
Tumpuan sepenuh hatiPelajar yang cemerlang memerikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran semasa mengikuti pengajaran guru di kelas. Sikap main-main sambil belajar adalah sikap pelajar yang kurang berjaya. Pelajar yang suka bermain-main dalam kelas semasa guru mengajar adalah pelajar yang bakal menjadi orang yang dipermainkan oleh golongan ‘terpelajar’ pada suatu masa kelak. Malah lebih malang kalau suatu hari nanti mereka dipermainkan oleh golongan tidak terpelajar seperti mereka sendiri.
Mulakan dari awalPelajar yang cemerlang membuat persediaan awal apabila akan menghadapi peperiksaan tidak kira sama ada ujian bulanan, peperiksaan penggal atau peperiksaan yang sebenarnya. Persediaan awal akan membezakan pelajar yang berjaya dengan yang gagal. Persediaan awal ini termasuklah mengadakan ulangkaji, berbincang dengan rakan-rakan, meminta nasihat guru, meneliti buku-buku model jawapan dan sebagainya lagi. Jangan jadi ‘bidan terjun’ ke dewan peperiksaan.
Sentiasa bersedia
Pelajar yang cemerlang sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi sebarang bentuk ujian atau peperiksaan yang bakal diadakan oleh pihak sekolah (ujian bulanan, peperiksaan penggal) atau oleh pihak kementerian (peperiksaan yang sebenarnya). Pelajar yang berjaya ialah pelajar yang sanggup dan mampu menghadapi peperiksaan bila-bila masa sahaja. Bersediakah anda andainya peperiksaan diadakan esok? Pelajar cemerlang akan berkata ‘Ya!’ Kalau anda peminat ‘The Rock’ anda akan berkata ‘Just bring it on..!’
Lengkapkan peralatan
Pelajar yang cemerlang menyediakan keperluan peralatan belajar yang mencukupi seperti buku-buku rujukan, buku latihan, alat-alat tulis, nota-nota ringkas, dan sebagainya lagi. Semangat sahaja tidak mencukupi untuk mencapai kejayaan. Kelengkapan yang tidak cukup akan menyusahkan pembelajaran dan mungkin memanaskan hati anda atau melemahkan semangat untuk terus belajar. Cuba bayangkan, anda ingin basuh tangan selepas makan tetapi tiada air. Tidakkah anda rasa ‘bengang’?
Tepati waktu belajar
Pelajar yang cemerlang menepati waktu belajar yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah seperti datang ke sekolah dalam waktu yang ditetapkan dan pulang hanya setelah dibenarkan. Ini akan melatih pelajar menjadi seorang yang berdisiplin. Apabila sikap disiplin telah tersemai dalam jiwa pelajar, maka mudahlah bagi pelajar untuk mendisiplinkan diri dalam pembelajaran.
Dapatkan bantuan guruPelajar yang cemerlang mendapatkan bantuan guru atau kawan-kawan sekelas yang lain apabila gagal mengikuti kelas di atas sebab-sebab tertentu. Misalnya apabila pelajar sakit dan tidak dapat hadir ke kelas, pelajar perlulah mendapatkan bantuan kawan-kawan untuk mendapatkan nota-nota pelajaran, atau mendapatkan penerangan guru bagi pelajaran yang telah tertinggal itu.
Hormati guru
Pelajar yang cemerlang sentiasa menghormati guru sama ada semasa guru sedang mengajar di dalam kelas atau sewaktu berada di luar kelas. Guru adalah sumber ilmu. Oleh itu sentiasalah menghormati guru yang memberikan kita ilmu.
Bersoal jawab dengan guru
Pelajar yang cemerlang bersoal-jawab dengan guru untuk memahami pelajaran yang telah diajar. Malah ahli falsafah Yunani yang terkenal bernama Socrates pernah berkata ‘carilah ilmu pengetahuan dengan cara bersoal-jawab’.
Beri pandangan membinaPelajar yang cemerlang sering memberi pandangan dan pendapat dalam proses pembelajaran. Ini kerana dengan cara memberikan pandangan, rakan-rakan pelajar dan pelajar sendiri akan semakin memahami pelajaran tersebut. Amalan ini juga dapat melatih dan mengasah daya ketajaman pemikiran pelajar.
Berbncang dengan rakan
Pelajar yang cemerlang sering berbincang dengan rakan-rakan tentang pelajaran yang telah dipelajari. Ini biasanya dilakukan dalam kelas-kelas perbincangan, kelas tambahan atau dalam kumpulan studi. Perbincangan akan memantapkan lagi kefahaman terhadap sesuatu pelajaran.
Siapkan tugasan yang diberi
Pelajar yang cemerlang menyiapkan tugasan yang telah diberi oleh guru sama ada kerja dalam kelas atau kerja rumah, dalam tempoh yang ditetapkan oleh guru berkenaan. Pelajar yang berjaya adalah pelajar yang sering menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru mereka.
Tubuhkan kumpulan studi
Pelajar yang cemerlang mengadakan kumpulan perbincangan (study group) bersama rakan-rakan yang mempunyai visi dan agenda yang sama iaitu kejayaan dalam peperiksaan. Tapi jangan tubuhkan kumpulan studi yang akhirnya menjadi kumpulan bersembang! Carilah rakan-rakan yang ragin dan gigih. Tinggalkan rakan-rakan yang hanya suka temberang.
Sering masuk perpustakaan
Pelajar yang cemerlang menjadikan perpustakaan sekolah dan perpustakaan yang lain sebagai gedung ilmu pengetahuan untuk dikunjungi dan mendapatkan buku-buku untuk dipinjam. Perpustakaan adalah gedung ilmu. Perpustakaan juga adalah tempat yang sangat sesuai untuk anda mentelaah pelajaran.
Baca akhbar
Pelajar yang cemerlang membaca akhbar atau majalah-majalah akademik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan. Secara khususnya ini merujuk kepada isu-isu am dan rencana ilmiah dan bukan ruangan gossip atau artis.
Menonton rangcangan yang sesuai
Pelajar yang cemerlang menonton rancangan televisyen yang sesuai untuk mendapatkan pengetahuan seperti Rancangan Pendidikan, Berita dan lain-lain lagi. Antara lain adalah rencana pengetahuan (seperti ‘Discovery’) dan berita semasa.
Lakukan peperiksaan kendiri
Pelajar yang cemerlang mengadakan ujian dan peperiksaan kendiri (sendiri) seperti dibuat dalam peperiksaan sebenarnya, untuk dijadikan sebagai pengukuhan pembelajaran. Pelajar juga perlu menganggapkan ujian dan peperiksaan yang diambil itu adalah ujian dan peperiksaan yang sebenarnya. Jika gagal bererti anda gagal dalam peperiksaan yang sebenar. Melakukan peperiksaan kendiri samalah seperti masuk ke klinik. Anda akan diberi tahu tentang ‘penyakit’ anda (kelemahan-kelemahan anda). Selepas itu, pandai-pandailah cari ubatnya.
Sediakan jadual waktu
Pelajar yang cemerlang menyediakan jadual waktu untuk merancang pembelajaran pelajar di luar sekolah. Minta nasihat guru atau abang-abang yang berpengalaman untuk mendapatkan corak jadual yang sesuai dan efektif. Jadual ini mestilah dipatuhi.
Sertai ceramah motivasi
Pelajar yang cemerlang mengikuti ceramah-ceramah motivasi yang diadakan untuk melahirkan semangat dan keyakinan diri.
Sertai seminar peperiksaan
Pelajar yang cemerlang mengikuti seminar-seminar peperiksaan yang diadakan bagi memahami teknik-teknik menjawab soalan peperiksaan. Sertainya seminar-seminar yang dikendalikan oleh orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Selain daripada pengalaman, anda juga mungkin menerima pelbagai tips dan petua berguna.
Beli buku rujukan
Pelajar yang cemerlang membeli buku-buku rujukan yang sesuai. Ini dapat memantapkan persediaan pelajar. Minta bantuan guru untuk mendapatkan senarai buku-buku rujukan pilihan untuk subjek-subjek tertentu. Ingat pepatah Inggeris, “Don’t judge the book by its cover.” Buku yang kelihatan cantik menawan tidak semestinya baik. Hanya guru yang lebih memahami kualiti sesuatu buku rujukan.
Masuk kelas tuisyen
Pelajar yang cemerlang mengikuti kelas-kelas tuisyen untuk menambahkan lagi pengalaman dan kecekapan pelajar dalam pelajaran.
Lawatan ke pameran buku
Pelajar yang cemerlang mengadakan lawatan ke pameran-pameran buku yang diadakan. Kalaupun anda tidak membeli, sekurang-kurangnya jiwa anda akan hampir pada buku dan ilmu. Jika anda selalu menziarah sumber ilmu, ilmu itu pula akan sering menziarahi anda. Kalau anda masuk ke kedai minyak wangi, keharumannya akan terlekat juga. Kalau anda masuk ke kandang najis… (fikirlah sendiri)
Sertai kokurikulum sekolah
Pelajar yang cemerlang menyertai pelbagai aktiviti sekolah secara aktif dalam kokurikulum. Badan yang cergas akan menghasilkan otak yang sihat. Otak yang sihat pula akan melahirkan pemikiran yang lancar. Otak yang berkarat akan melahirkan pemikiran yang lembab.
Sanggup manghadapi cabaran
Pelajar yang cemerlang perlu sanggup menghadapi cabaran luaran yang hebat yang sering cuba mengganggu penumpuan pelajar pada pelajaran atau cuba mengurangkan minat pelajar untuk belajar. Antara cabaran luaran yang dimaksudkan itu adalah hiburan, aktiviti sukan yang berlebihan, amalan suka melepak dan membuang masa dan gangguan kawan-kawan yang suka mengajak pelajar melakukan perkara-perkara yang kurang berfaedah. Rayuan kekasih atau buah hati juga kadangkala merupakan dugaan yang maha hebat. Pandai-pandailah membawa diri.
Jaga keselamatan diri
Pelajar yang cemerlang menjaga keselamatan diri dengan mengelakkan sebarang bentuk bahaya yang dapat mengancam tubuh fizikal pelajar. Misalnya, jangan bermain dengan api, elektrik atau mercun. Bayangkanlah jika pelajar kehilangan jari tangan kanan dalam kemalangan.
Jaga kesihatan fizikal
Pelajar yang cemerlang menjaga kesihatan tubuh badan dengan cara menghindari sebarang bentuk penyakit. Makan makanan yang berzat. Kurangkan makanan ringan atau ‘junk-food’. Hindari makan di gerai-gerai yang kotor atau membeli kueh-kueh yang terdedah tanpa ditutup. Jangan berjaga sepanjang malam. Ini boleh menjejaskan kesihatan.
Makanan seimbang
Pelajar yang cemerlang menjaga dan mengawal pemakanan dengan memakan makanan yang seimbang. Ini akan menjamin kesihatan badan yang baik dan otak yang dapat berfikir dengan lebih lancar. Pilih jenis makanan yang sesuai untuk minda dan kesihatan tubuh badan.
Malu bertanya sesat jalan
Pelajar yang cemerlang tidak segan untuk menimba pengalaman daripada pelajar-pelajar yang telah berjaya dalam peperiksaan. Jadikan abang-abang dan kakak-kakak yang telah berjaya itu sebagai model atau contoh pelajar cemerlang. Perhatikan ciri dedikasi dan disiplin mereka dalam menghadapi peperiksaan. Pengalaman mereka yang telah berjaya itu sungguh berharga untuk pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan.
SembahyangPelajar yang cemerlang menjaga sembahyangnya. Bagi pelajar Islam, tunaikan sembahyang lima waktu seperti mana yang telah disyariatkan oleh agama. Bagi pelajar bukan Islam yang lain, lakukan amalan ibadat agama masing-masing.
Doa
Pelajar yang cemerlang sentiasa berdoa dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Aspek kerohanian ini juga sama penting dengan aspek jasmani dan minda pelajar.
Tawakkal
Pelajar yang cemerlang berserah diri kepada Tuhan dan tidak putus asa jika gagal. Apabila menghadapi kegagalan, berusahalah lagi dengan menjadikan kegagalan itu sebagai iktibar dan panduan untuk lebih berjaya. Jadikan semua bentuk kegagalan sebagai pengukuh diri untuk mencari kejayaan yang lebih cemerlang.

Selasa, 4 Ogos 2009

Tujuh Keutamaan Bergaul Dengan Ulama'Barangsiapa duduk dalam majlis ilmu bersama seorang yang berilmu, tetapi tidak mampu menghafaz sedikitpun ilmu yang disampaikan di sana, maka dia telah mendapatkan tujuh kemuliaan :

Pertama : Dia mendapatkan pahala yang disediakan bagi para penuntut ilmu.

Kedua : Selama duduk di dalam majlis itu, dia terhindar dari perbuatan dosa.

Ketiga : Rahmat ALlah menghampirinya ketika dia keluar dari rumah menuju majlis itu.

Keempat : Ketika orang-orang yang berada dalam majlis ilmu tersebut memperoleh rahmat, maka dia juga akan memperoleh bahagian darinya.

Kelima: Selama dia mendengarkan kajian di dalam majlis itu, dia tercatat sebagai seorang yang sedang beribadah kepada ALlah.

Keenam : Ketika dia sedih kerana kurang mampu memahami kajian yang disampaikan, maka kesedihannya itu menjadi sebuah penghubung untuk mendekatkan diri kepada ALlah.

Ketujuh : Di majlis itu, dia akan melihat kemuliaan seorang yang berilmu dan kehinaan seorang penderhaka. Akhirnya dia akan menyukai ilmu dan membenci perbuatan fasik.

Sumber : Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi, Nasa'ihul 'Ibad, Bungkul Indah, Surabaya - Indonesia, hal 46

H1N1

1. Bagaimanakah Influenza A (H1N1) merebak?

* Virus influenza A (H1N1) berjangkit daripada manusia ke manusia yang lain melalui titisan cecair pernafasan (iaitu ketika bercakap, bersin atau batuk)
* Sesiapa sahaja yang berhubung rapat (kira- kira 1 meter) dengan mereka yang mempunyai gejala selesema seperti demam, bersin, batuk, selesema, menggigil, sakit sendi dan lain- lain adalah berisiko untuk terdedah kepada titisan cecair pernafasan yang berjangkit.

2. Siapakah yang berisiko tinggi akibat jangkitan Influenza A (H1N1)?

1. Kanak- kanak berusia kurang 5 tahun

2. Individu berusia 65 tahun dan ke atas

3. Kanak- kanak dan remaja (18 tahun ke bawah) yang mengambil terapi aspirin bagi jangka waktu panjang

4. Wanita mengandung

5. Dewasa dan kanak- kanak yang mempunyai penyakit asma, pulmonari kronik, kardiovaskular, hepatik, hematologikal, neurologik, neuromaskular atau penyakit metabolik seperti Diabetes

6. Dewasa dan kanak- kanak yang mempunyai sistem imuniti yang rendah (immunosuppressi on)

7. Individu yang menginap di rumah kebajikan dan institusi penjagaan yang lain.

Ahad, 2 Ogos 2009

Kesilapan Kerap Muslim di Ramadhan

Pada hemat saya, kita bolehlah mengatakan bahawa objektif atau sasaran yang perlu dicapai oleh Muslim di bulan Ramadhan ini kepada dua yang terutama. Iaitu taqwa dan keampunan. Perihal objektif taqwa telah disebut dengan jelas di dalam ayat 183 dari surah al-Baqarah. Manakala objektif ‘mendapatkan keampunan' ternyata dari hadith sohih tentang Sayyidatina Aisyah r.a yang bertanya kepada nabi doa yang perlu dibaca tatkala sedar sedang mendapat lailatul qadar. Maka doa ringkas yang diajar oleh Nabi SAW adalah doa meminta keampunan Allah SWT.


Bagaimanapun, kemampuan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala ramadhan kerap kali tergugat akibat kekurangan ilmu dan kekurang perihatinan umat Islam kini. Antara yang saya maksudkan adalah :-

1) Makan dan minum dengan bebas setelah batal puasa dengan sengaja (bukan kerana uzur yang diterima Islam). Perlu diketahui bahawa sesiapa yang batal puasanya dengan sengaja tanpa uzur seperti mengeluarkan mani secara sengaja, merokok, makan dan minum. Ia dilarang untuk makan dan minum lagi atau melakukan apa jua perkara yang membatalkan puasa yang lain sepanjang hari itu. (Fiqh as-Siyam, Al-Qaradawi, hlm 112).

Ia dikira denda yang pertama baginya selain kewajiban menggantikannya kemudiannya. Keadaan ini disebut di dalam sebuah hadith, Ertinya : "sesungguhnya sesiapa yang telah makan (batal puasa) hendaklah ia berpuasa baki waktu harinya itu" (Riwayat al-Bukhari)

2) Makan sahur di waktu tengah malam kerana malas bangun di akhir malam. Jelasnya, individu yang melakukan amalan ini terhalang dari mendapat keberkatan dan kelebihan yang ditawarkan oleh Nabi SAW malah bercanggah dengan sunnah baginda. "Sahur" itu sendiri dari sudut bahasanya adalah waktu terakhir di hujung malam. Para Ulama pula menyebut waktunya adalah 1/6 terakhir malam. (Awnul Ma'bud, 6/469). Imam Ibn Hajar menegaskan melewatkan sahur adalah lebih mampu mencapai objektif yang diletakkan oleh Nabi SAW. (Fath al-Bari, 4/138)

3) Bersahur dengan hanya makan & minum sahaja tanpa ibadah lain. Ini satu lagi kesilapan umat Islam kini, waktu tersebut pada hakikatnya adalah antara waktu terbaik untuk beristigfar dan menunaikan solat malam.

Firman Allah ketika memuji orang mukmin ertinya : " dan ketika waktu-waktu bersahur itu mereka meminta ampun dan beristighfar" (Az-Zariyyat : 18)

يا رسول الله , أي الدعاء أسمع ؟ : قال : جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة

Ertinya : "Ditanya kepada Nabi (oleh seorang sahabat) : Wahai Rasulullah :" Waktu bilakah doa paling didengari (oleh Allah s.w.t) ; jawab Nabi : Pada hujung malam (waktu sahur) dan selepas solat fardhu" ( Riwayat At-Tirmidzi, no 3494 , Tirmidzi & Al-Qaradhawi : Hadis Hasan ; Lihat Al-Muntaqa , 1/477)

4) Menunaikan solat witir sejurus selepas terawih. Menurut dalil-dalil yang sohih, waktu yang terbaik bagi solat witir adalah penutup segala solat sunat di sesuatu hari itu berdasarkan hadith ertinya "Jadikanlah solat sunat witir sebagai solat kamu yang terakhir dalam satu malam". (Fath al-Bari, no 936). Sememangnya tidak salah untuk melakukan witir selepas terawih, cuma sekiranya seseorang itu yakin akan kemampuannya untuk bangun bersahur dan boleh melakukan solat sunat selepas itu, maka adalah lebih elok ia melewatkan witirnya di akhir malam.

5) Tidak menunaikan solat ketika berpuasa. Ia adalah satu kesilapan yang maha besar. Memang benar, solat bukanlah syarat sah puasa. Tetapi ia adalah rukun Islam yang menjadi tonggak kepada keislaman sesorang. Justeru, ‘ponteng' solat dengan sengaja akan menyebabkan pahala puasa seseorang itu menjadi ‘kurus kering' pastinya.

6) Tidak mengutamakan solat Subuh berjemaah sebagaimana Terawih. Ini jelas suatu kelompongan yang ada dalam masyarakat tatakala berpuasa. Ramai yang lupa dan tidak mengetahui kelebihan besar semua solat fardhu berbanding solat sunat, teruatamnya solat subuh berjemaah yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang mendirikannya secara berjemaah, maka beroleh pahala menghidupkan seluruh malam.

7) Menunaikan solat terawih di masjid dengan niat inginkan meriah. Malanglah mereka kerana setiap amalan di kira dengan niat, jika niat utama seseorang itu ( samada lelaki atau wanita) hadir ke masjid adalah untuk meriah dan bukannya atas dasar keimanan dan mengharap ganjaran redha Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam hadith riwayat al-Bukhari. Maka, "Sesungguhnya sesuatu amalan itu dikira dengan niat". (Riwayat al-Bukhari)

8) Bermalasan dan tidak produktif dalam kerja-kerja di siang hari dengan alasan berpuasa. Sedangkan, kerja yang kita lakukan di pejabat dengan niat ibadat pastinya menambahkan lagi pahala. Justeru, umat Islam sewajarnya memperaktifkan produktiviti mereka dan bukan mengurangkannya di Ramadhan ini.

9) Memperbanyakkan tidur di siang hari dengan alasan ia adalah ibadat. Sedangkan Imam As-Sayuti menegaskan bahawa hadith yang menyebut berkenaan tidur orang berpuasa itu ibadat adalah amat lemah. (al-Jami' as-Soghir ; Faidhul Qadir, Al-Munawi, 6/291)

10) Menganggap waktu imsak sebagai ‘lampu merah' bagi sahur. Ini adalah kerana waktu imsak sebenarnya tidak lain hanyalah ‘lampu amaran oren' yang di cadangkan oleh beberapa ulama demi mengingatkan bahawa waktu sahur sudah hampir tamat. Ia bukanlah waktu tamat untuk makan sahur, tetapi waktu amaran sahaja. Lalu, janganlah ada yang memberi alasan lewat bangun dan sudah masuk imsak lalu tidak dapat berpuasa pada hari itu. Waktu yang disepakti ulama merupakan waktu penamat sahur adalah sejurus masuk fajar sadiq (subuh). (As-Siyam, Dr Md ‘Uqlah, hlm 278)

11) Wanita berterawih beramai-ramai di masjid tanpa menjaga aurat. Ini nyata apabila ramai antara wanita walaupun siap bertelekung ke masjid, malangnya kaki dan aurat mereka kerap terdedah da didedahkan berjalan dan naik tangga masjid di hadapan jemaah lelaki. Tatkala itu, fadhilat mereka solat di rumah adalah lebih tinggi dari mendatangkan fitnah buat lelaki ketika di masjid.

12) Memasuki Ramadhan dalam keadaan harta masih dipenuhi dengan harta haram, samada terlibat dengan pinjaman rumah, kad kredit, insuran, pelaburan dan kereta secara riba. Ini sudah tentu akan memberi kesan yang amat nyata kepada kualiti ibadah di bulan Ramadhan, kerana status orang terlibat dengan riba adalah sama dengan berperang dengan Allah dan RasulNya, tanpa azam dan usaha untuk mengubahnya dengan segera di bulan 'tanpa Syaitan' ini, bakal menyaksikan potensi besar untuk gagal terus untuk kembali ke pangkal jalan di bulan lain.

Nabi Muhammad menceritakan :-

ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ يا رَبِّ يا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Ertinya : menyebut tentang seorang pemuda yang bermusafir dalam perjalanan yang jauh, hal rambutnya kusut masai, mukanya berdebu di mana dia mengangkat tangan ke langit : Wahai Tuhanku...wahai Tuhanku... sedangkan makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram..Dan dia dibesarkan dengan memakan makanan haram maka bagaimana Kami mahu mengabulkan doanya. ( Riwayat Muslim, no 1015, 2/703 ; hadis sohih)

Justeru, bagaimana Allah mahu memakbulkan doa orang yang berpuasa sedangkan keretanya haram, rumahnya haram, kad kreditnya haram, insurannya haram, simpanan banknya haram, pendapatannya haram?. Benar, kita perlu bersangka baik dengan Allah, tetapi sangka baik tanpa meloloskan diri dari riba yang haram adalah penipuan kata Imam Hasan Al-Basri.

13) Tidak memperbanyakkan doa tatkala berpuasa dan berbuka. Ini satu lagi jenis kerugian yang kerap dilakukan oleh umat Islam. Nabi SAW telah menyebut :-


ثلاثة لا ترد دعوتهم , الإمام العادل , والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم

Ertinya : "Tiga golongan yang tidak di tolak doa mereka, pemimpin yang adil, individu berpuasa sehingga berbuka dan doa orang yang di zalimi" ( Riwayat At-Tirmizi, 3595, Hasan menurut Tirmizi. Ahmad Syakir : Sohih )


Selain itu, doa menjadi bertambah maqbul tatkala ingin berbuka berdasarkan hadith.


إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد

Ertinya : "Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu ketika berbuka (atau hampir berbuka) doa yang tidak akan ditolak" ( Riwayat Ibn Majah, no 1753, Al-Busairi : Sanadnya sohih)

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

Putus Cinta & Dia Jodoh Sayakah?

Putus Cinta & Dia Jodoh Sayakah?

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net


SOALAN

Assalamualaikum ustaz

Ustaz saya baru putus cinta baru-baru ini. dan saya sekarang dalam kesedihan. Teman lelaki saya dipaksa emaknya supaya berkahwin dengan sepupunya. Sedangkan dia terlalu sayangkan saya. Tetapi dia mengambil keputusan mengikut cakap mak dia. Ini cerita saya..

Sebelum saya putus dengan dia, saya ada kenal seorang kawan. Dia pandai melihat persamaan nama kita dan pasangan kita. Bila dia matchkan nama saya dengan teman lelaki saya, dia cakap 50-50..teman lelaki saya berbelah bahagi.

Jadi dia minta saya terus berusaha dan berdoa. Kemudian dia ade suruh saya jampi dekat air dan minum selama 4 hari air tersebut. Dia cakap kalau saya buat..saya akan link dengan hati teman lelaki saya untuk melihat samada teman lelaki saya ada perasaan dengan saya atau tidak. Selepas 4 hari saya rasa jiwa kosong. Kemudian dia mengatakan teman lelaki saya sebenarnya dah tidak memilih saya,tetapi emak dia. Keesokkan harinya teman lelaki saya menhantar sms bahawa dia terpaksa memilih emaknya bukan saya.

Soalan saya.

1)Adakah Allah telah memberikan petunjuk pada saya bahawa dia bukan jodoh saya? Adakah saya boleh terus berdoa supaya jodoh saya ialah teman lelaki saya?

2)Apa yang perlu saya lakukan dimana kawan saya itu mengatakan jodoh saya lambat lagi. adakah boleh saya percaya?

JAWAPAN

Saya bersimpati atas kerunsingan dan kesedihan yang menimpa saudari. Namun sebelum menjawab soalan yang dikemukan, beberapa perkara asas perlu disedari.

Pertamanya ; Saya ingin ingatkan bahawa cinta sebelum kahwin, khususnya dari jenis ‘cinta mendalam' , bersalut kejahilan ilmu, kenipisan iman serta pergaulan bebas adalah kunci Syaitan merosakkan jiwa manusia. Kerosakan dengan amat mudah menyelinap masuk melalui perkataan sang pecinta, tulisannya dan lebih merbahaya merasuk perbuatan mereka. Kesimpulannya, ‘cinta sebelum kahwin ‘adalah lebih banyak membawa maksiat dan keburukan berbanding kebaikan dan manfaat buat kedua-dua pasangan. Ia juga bukan merupakan punca atau sumber bagi kebahagian rumahtangga ( jika dibina sekalipun).

Keduanya ; Saudari perlu bertaubat dengan sebenar-benar taubat kerana telah melakukan perkara perbuatan syirik apabila mempercayai tukang tilik bomoh yang menilik perkara ghaib melalui tilikan nama.

Lebih buruk implikasinya pula apabila saudari dan teman lelaki mempercayainya, sehingga mengamalkan amalan syirik yang dibekalkan oleh bomoh syirik itu ( iaitu jampi air dan minum untuk ‘link' hati). Ini tidak lain hanyalah penipuan, kesyirikan dan dosa yang maha besar. Bagi mereka yang mati sebelum sempat bertuabt dari dosa syirik, tempat mereka adalah neraka buat selama-lamanya moga dijauhkan oleh Allah swt. Justeru, segeralah menyedari dan kembalikan kewarasan fikiran dan iman saudari yang mungkin sedang rosak akibat ‘virus cinta' tersebut.

Ketiganya : Berkenaan soalan saudari :1) Segala dakwaan bahawa dia jodoh saudari atau bukan adalah tidak boleh dipakai sama sekali. Malah jika benar dia berkahwin dengan wanita lain sekalipun, jodoh masih sentiasa terbuka. Tidak mustahil saudari masih lagi merupakannya jodohnya, jika bukan sebegai isteri pertama, mungkin sahaja berkahwin sebagai isteri kedua, tiga atau empat. Jika tidak pun, pintu kebarangkalian masih ada untuk menjadi isterinya selagi si dia masih hidup, mungkin jodoh itu akan bertemu setelah 20 tahun akan datang. Semuanya adalah ketentuan Allah swt dan tiada siapa boleh meramalknya, menafikan atau mendakwa jodoh atau tidak.2) Berdoa untuk dikurniakan jodoh dengan seseorang adalah diizinkan oleh Islam. Tiada sebarang dalil yang melarang doa untuk memperolehi sesuatu kebaikan sama ada dunia dan akhirat. Doa untuk dijodohkan dengan seseorang yang dicintai, termasuk di dalam doa untuk mendapat kebaikan dunia. Ia diizinkan dengan syarat dilakukan dengan betul, faham dan bersungguh tanpa disertai kepercayaan syirik, jampi mentera karut marut dan ramalan syirik.

Namun demikian, adalah lebih baik untuk saudari memikirkan bahawa ‘kumbang bukannya seekor', malah mungkin yang jauh lebih baik dari si dia. Tiadalah perlu menyusahkan diri dengan terlalu ‘terikat' dan ‘terpahat' kepada seorang lelaki sahaja. Justeru, adalah lebih baik untuk berdoa agar Allah swt mengurniakan jodoh yang lebih baik dari si dia yang telah terhenti di separuh jalannya. Sebagaimana Ummu Salamah diajar berdoa untuk mendapat yang lebih baik dari suaminya yang syahid, akhirnya beliau dilamar oleh baginda Rasulullah s.a.w. Ya, jauh lebih baik dari seorang sahabat.3) Jangan percaya kepada kawan saudari yang jahil lagi syirik itu. Lambat atau cepatnya jodoh tidak boleh diramal. Apa yang penting, Allah swt mengurniakan kepada kita iktihar dan usaha, maka berusaha secara halal untuk memperolehi jodoh yang terbaik buat diri.

Sekian dan semoga dipermudahkan segala urusan.Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net