Sabtu, 10 Oktober 2009

Terkini Tajuk Fokus Ulangkaji SPM P.Islam

Tajuk Fokus Kecemerlangan :Kertas Dua Pendidikan islam SPM
AQIDAH TERAS KEHIDUPAN
SURAH AL-AN’AM AYAT 161 - 165
Ayat di atas sunat dibaca dalam solat sebagai menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT.
(i) Jelaskan dua matlamat hidup seorang muslim beribadah kepada Allah SWT
(ii) Jelaskan dua tanggungjawab utama seorang mukmin
(iii)Terangkan tiga kebaikan menghayati ikrar di dalam ayat 162 bagi melahirkan
umat Islam yang cemerlang.
(iv) Apakah maksud syirik
(v) Nyatakan bahagian syirik beserta contoh.
(vi) Jelaskan dua akibat ke atas masyarakat yang mengamalkan perbuatan tersebut
(vii) Jelaskan maksud istilah berikut:
- Hidayah
- Musyrikin
(viii) Jelaskan tiga bukti menunjukkan agama Islam adalah agama yang lurus.
(ix)Terangkan tiga hujah untuk membuktikan Islam agama yang unggul
(x)Jelaskan maksud ungkapan “ Islam agama yang lurus”

Tambahan:
(i) Apakah yang anda faham tentang maksud ayat di atas. (SPM 2007)
(ii) senaraikan empat tugas manusia sebagai hamba Allah di mukabumi ini.
(iii) Jelaskan hikmah Allah SWT menjadikan manusia berbeza taraf dan kedudukan

Tiada ulasan: