Rabu, 12 Ogos 2009

AKIDAH TINGKATAN 4: LATIH TUBI 2009 SMK SG ACHEH

KHURAFAT:
1- APAKAH MAKSUD KHURAFAT?
** Khurafat ialah kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap
mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya
bertentangan dengan ajaran agama Islam
2- TULISKAN 2 CONTOH KHURAFAT YANG MASIH TERDAPAT
DALAM MASYARAKAT?
**CONTOHNYA:
1- Mempercayai azimat/tangkal boleh menahan sesuatu bahaya kepada
seseorang
2- Membuang ancak
3- Mengunjungi kubur yang dianggap keramat untuk meminta sesuatu
hajat
3- TERANGKAN TIGA KESAN TERHADAP INDIVIDU YANG
MENGAMALKAN KHURAFAT?
**kesannya:
1- menyebabkan syirik
2- membazir masa, tenaga, dan wang ringgit
3- menyekat kemajuan pemikiran
4- mendapat azab di akhirat
4- HURAIKAN 3 LANGKAH UNTUK MENGATASI AMALAN KHURAFAT
DALAM MAYARAKAT
**di antara langkah mengatasi amalan khurafat ialah:
1- menggiatkan usaha dakwah dalam masyarakat
2- mengawasi tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat
3- menyebarkan risalah-risalah dakwah
4- memberi kesedaran kepada masyarakat tentang ajaran yang sebenar
SIHIR:
1- APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SIHIR?
** sihir ialah ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan
makhluk gahib iaitu dengan bantuan syaitan bertujuan memudharatkan orang
lain.
2- BERIKAN 2 CONTOH SIHIR YANG SERING BERLAKU DALAM
MASYARAKAT
** 2 contoh sihir tersebut ialah:
1- Santau/tuju2
2- Pukau/guna2
3- Susuk

Tiada ulasan: