Rabu, 12 Ogos 2009

LARI DARI MEDAN PERANG:
1-APAKAH YANG DIMAKSUDKAN LARI DARI MEDAN PERANG
** maksudnya meninggalkan medan perang ketika sedang menentang
musuh Allah.
2-TERANGKAN AKIBAT LARI DARIPADA MEDAN PERANG
** akibatnya ialah:
1- dipandang hina oleh masyarakat
2- umat Islam akan ditindas oleh orang kafir
3- akan menerima azab neraka.
MENIPU DAN BERBOHONG:
1-APAKAH MAKSUD MENIPU DAN BERBOHONG
** menipu ialah melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan diri
sendiri dan memudaratkan orang lain
** berbohong ialah penipuan dalam percakapan iaitu tidak bercakp benar
atau memalsukan fakta.
2-TERANGKAN 2 FAKTOR YANG MENYEBABKAN SESEORANG ITU
MENIPU DAN SEBABNYA.
1- kurang iman/goyah iman
2- didikan agama yang kurang sempurna
3- pengaruh kemewahan hidup
4- pengaruh kawan dan persekitaran yang negatif
DADAH:
1- APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DADAH?
**dadah ialah sejenis bahan yang menghayalkan dan menghilangkan daya
fikir.
2- TERANGKAN APAKAH HUKUM MENYALAHGUNAKAN DADAH
** hukumnya haram
3- TERANGKAN 2 HIKMAH PENGHARAMAN PENYALAHGUNAAN
DADAH
1- menjaga kewarasan akal manusia
2- mengelakkan daripada penyakit bahaya seperti AIDS
3- mengekalkan kesihatan fizikal dan mental
4- mengelakkan perkelahian dan permusuhan
4- HURAIKAN 2 AKIBAT BURUK PENYALAHGUNAAN DADAH
1- masyarakat menjadi mundur kerana rakyatnya tidak berdaya maju
2- banyak wang negara dihabiskan untuk membina pusat-pusat
pemulihan.3- Hilang tenaga kerja yang boleh membangunkan masyarakat dan
negara
4- Melemahkan fizikal dan mental seseorang
MENCURI/MEROMPAK:
1- APAKAH ERTI MENCURI DAN MEROMPAK
** mencuri ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi ditempat
simpanan tanpa izin.
**merompak ialah mengambil hak orang lain secara kekerasan yang
disimpan di tempat simpanan tanpa izin.
2- TERANGKAN HUKUMAN PERBUATAN MENCURI MENURUT
SYARIAT ISLAM
**hukum mencuri ialah potong tangan
3- TERANGKAN CARA UNTUK MENGATASI PERBUATAN
MENCURI DAN MEROMPAK DALAM MASYARAKAT
1-memberi pendedahan agama tentang keburukan mencuri
2-menangkap dan didakwa
3- mengenakan hukuman yang setimpal
4-mewujudkan kerjasama dalam masyarakat untuk membenteras
jenayah
5- mewujudkan rukun tetangga.

Tiada ulasan: